Σχήμα αρχείων μποτών DOS για ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ FAT12 και FAT16 της παραμέτρου τομέα συστάδων ρίζας καταλόγου λημμάτων μέσων περιγραφέα εκτεταμένο τον ψηφιολέξη σκληρό δίσκο WinNT FAT12 FAT16 συστημάτων αρχείων υπογραφών Drive πληροφοριών φυσικό

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχήμα αρχείων μποτών  DOS για FAT12 και FAT16

Όφσετ

Μέγεθος

Τομέας

Προεπιλογή

00H

3

Αλμα

 E9 ΧΧ ΧΧ ή eb ΧΧ 90 (δεκαεξαδικό)

03H

8

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ OEM

MSWIN4.0

 

Φραγμός παραμέτρου ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ

0BH

2

Ψηφιολέξεις ανά τομέα

512

0DH

1

Τομείς ανά συστάδα

(Δείτε τον πίνακα των μεγεθών συστάδων)

0EH

2

Διατηρημένοι τομείς

1

10H

1

Αριθμός του FATs

2

11H

2

Αριθμός καταχωρήσεων καταλόγου ρίζας

512/544

13H

2

Συνολικοί τομείς στο λογικό όγκο (μικρό, για το λογικό μέγεθος όγκου λιγότερο ή ίσο προς 32 ΜΒ)

0

15H

1

Ψηφιολέξη περιγραφέα μέσων

(Δείτε τον πίνακα των περιγραφέων MEDIA)

16H

2

Αριθμός τομέων ανά FAT

Πρέπει να υπολογιστείτε

 

(Τέλος του φραγμού παραμέτρου ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ)

18H

2

Τομείς ανά διαδρομή

Εξαρτάται από το σκληρό δίσκο, συνήθως 63

1AH

2

Αριθμός κεφαλιών

Εξαρτάται από το σκληρό δίσκο

1CH

4

Αριθμός κρυμμένων τομέων

 

20H

4

Συνολικοί τομείς στον όγκο (μεγάλο, λογικό μέγεθος όγκου μεγαλύτερο από 32MB)

Μέγεθος του χωρίσματος από την άποψη των τομέων

 

Εκτεταμένες πληροφορίες αρχείων μποτών (DOS 4.0 και αργότερα)

24H

1

Φυσικός αριθμός Drive

80H

25H

1

Τρέχον κεφάλι                                    

0

26H

1

Εκτεταμένο αρχείο υπογραφών μποτών

για WinNT, 28H άλλο 29H

27H

4

Αύξων αριθμός όγκου
(δυαδικός – όγκος ταυτότητα 32 μπιτ)

Τυχαίος

2BH

11

Ετικέτα όγκου                                  

 1

36H

8

Ταυτότητα συστημάτων αρχείων

FAT12, FAT16

 Σύνολο

62

 

 

  • Συνολικοί τομείς στο λογικό όγκο (μικρό, για το λογικό μέγεθος όγκου λιγότερο ή ίσο προς 32 ΜΒ)
  • Ψηφιολέξη περιγραφέα μέσων
  • Αριθμός τομέων ανά FA

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek