Επιτραπέζια ΠΑΧΙΑ δομή κατανομής αρχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πίνακας κατανομής αρχείων (FAT)

Μετά από DBR είναι οι πίνακες κατανομής αρχείων. Ο πίνακας κατανομής αρχείων (FAT) εισήχθη το 1977 για να αποθηκεύσει τα στοιχεία όσον αφορά τις δισκέτες για τον αυτόνομο δίσκο της Microsoft βασικό. Το FAT έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές για να προσαρμόσει τις επεκτειμένος ανάγκες. Αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός γρήγορου και εύκαμπτου συστήματος για τα στοιχεία και όσον αφορά τα μετακινούμενα και σταθερά μέσα.

Το 1996, το FAT32 εισήχθη με τα WINDOWS.95 OSR2. Δεδομένου ότι έχουμε συζητήσει νωρίτερα, τα παράθυρα 98/ME υποστηρίζουν FAT32 με το μέγεθος των σκληρών δίσκων. Τώρα με αυτά τα λειτουργικά συστήματα το σύστημα αρχείων FAT32 χρησιμοποιείται συνήθως.

Το πρώτο σύστημα αρχείων DOS ΠΑΧΎ (ΠΑΧΎ σύστημα 12-κομματιών DOS 1.x) χρησιμοποιημένο που είναι ακόμα σε χρήση σήμερα για τις δισκέτες. Το DOS 2.x πρόσθεσε την υποστήριξη για τους σκληρούς δίσκους, που μετατοπίστηκε στις δεκαεξάμπιτες ΠΑΧΙΈΣ καταχωρήσεις λόγω των μεγαλύτερων όγκων.

Περίπου το 1987, DOS 4.0 άλλαξε το χαμηλού επιπέδου τομέας-χειρισμό για να χρησιμοποιήσει τις τριανταδυάμπιτες παραμέτρους ερχόμενος στο μεγάλο πρόβλημα υποστήριξης δίσκων δεδομένου ότι έχουμε συζητήσει ήδη τους περιορισμούς των συστημάτων αρχείων.

Το FAT κρατά έναν χάρτη της πλήρους επιφάνειας της κίνησης δίσκων έτσι ώστε, ποια περιοχή είναι ελεύθερη, ποια περιοχή είναι κακό, την οποία η περιοχή λαμβάνεται από την οποία αρχείο κ.λπ.... Όταν κάποιο στοιχείο που αποθηκεύεται επιφάνειας στην επιφάνεια δίσκων πρόκειται να προσεγγιστεί, το DOS συμβουλεύεται το FAT για να ανακαλύψει τους τομείς της σκληρών δίσκων που περιέχει τα στοιχεία.

Ο τύπος του FAT που χρησιμοποιείται αποφασίζεται από το πρόγραμμα FDISK κατά τη διάρκεια του χωρίσματος του σκληρού δίσκου. Αλλά το πραγματικό FAT γράφεται από το πρόγραμμα ΣΧΉΜΑΤΟΣ του DOS.

Το FAT δεν παρακολουθεί κάθε τομέα στην επιφάνεια δίσκων αντ' αυτού που διαχειρίζεται την περιοχή δίσκων σε μια ομάδα τομέων αποκαλούμενων "τη συστάδα" ή "μονάδα κατανομήσ" (Δείτε τη συστάδα που συζητείται πριν από, στο ίδιο κεφάλαιο).

Μια συστάδα είναι η μικρότερη μονάδα του διαστήματος σκληρών δίσκων που το DOS διαθέτει σε ένα αρχείο, αποτελείται από έναν ή περισσότερους τομείς ανάλογα με το μέγεθος κίνησης. Το μέγεθος συστάδων αποφασίζεται και καθορίζεται από το πρόγραμμα ΣΧΉΜΑΤΟΣ DOS κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης υψηλού επιπέδου του σκληρού δίσκου. (Δείτε τη συζήτηση "μεγέθους των συστάδων", που δίνεται πριν)

Πραγματικά, το FAT είναι ένας δείκτης των συστάδων του ολόκληρου όγκου. Το FAT έχει μια είσοδο για κάθε συστάδα. Οι πρώτες δύο καταχωρήσεις στο FAT περιέχουν τις πληροφορίες για το FAT. Τα τρίτα και επόμενα λήμματα στο FAT ορίζονται στις συστάδες του διαστήματος δίσκων, αρχίζοντας από την πρώτη συστάδα διαθέσιμη προς χρήση από τα αρχεία. 

Επειδή το FAT είναι ένα τέτοιο σημαντικό στοιχείο, το DOS κρατά δύο αντίγραφα του FAT, του αρχικού FAT ή FAT1 και του δευτεροβάθμιου FAT ή FAT2 (υπάρχουν κανονικά δύο αντίγραφα, εντούτοις πολλά νέα λειτουργικά συστήματα δημιουργούν περισσότερα από δύο αντίγραφα του FAT).

Το κάθε FAT καταλαμβάνει τους παρακείμενους τομείς σε δίσκο, με το 2$ο FAT αμέσως μετά από το FAT theίt δεν κάνει το 2$ο FAT χρήσης DOS για να διορθώσει το πρόβλημα, αντ' αυτού όταν το 1$ο FAT είναι ενημερωμένο DOS το αντιγράφει στο 2$ο FAT, που αλλοιώνει το 2$ο FAT επίσης, στη διαδικασία.

Αυτή η ενημέρωση γίνεται κάθε φορά που διαπιστώνει το DOS ότι το 1$ο και 2$ο FAT δεν ταιριάζει με. Έτσι, σε περίπτωση οποιασδήποτε δωροδοκίας του 1$ου FAT, κάποιο πρέπει αμέσως να κάνει την επισκευή με τη χρησιμοποίηση κάποιου λογισμικού συντακτών δίσκων και τη σύγκριση του 1$ου FAT με το 2$ο FAT. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από τα αντίγραφα DOS το αλλοιωμένο FAT στο δεύτερο FAT.

Με την εισαγωγή FAT32, και οι ΠΑΧΙΈΣ καταχωρήσεις και η αρίθμηση τομέα είναι τώρα τριανταδυάμπιτες. Αυτός σημαίνει ότι υπάρχουν τώρα 4.294.967.296 ευδιάκριτες τριανταδυάμπιτες τιμές που πολλαπλασιάζονται με 512 ψηφιολέξεις ανά τομέα που παράγει 2 terabyte (2.199.023.255.552 ψηφιολέξεις) ως μέγιστο πιθανό μέγεθος δίσκων κάτω από FAT32.

Το μέγεθος του λήμματος καταλόγου για κάθε αρχείο στο FAT 32 είναι 4 ψηφιολέξεις για να περιέχει την αξία της αρχικής συστάδας του αρχείου παρά τις 2 ψηφιολέξεις που απαιτούνται κάτω από FAT16. Η μεγαλύτερη αξία προσαρμόζει το μεγαλύτερο αριθμό πιθανών συστάδων.

Παραδοσιακά, κάθε είσοδος καταλόγου είναι ένα αρχείο 32-ψηφιολέξεων, και αυτό παραμένει το ίδιο. Στη μέση του αρχείου καταλόγου υπάρχουν 10 ψηφιολέξεις (ψηφιολέξεις 12 έως 21) που η Microsoft έχει διατηρήσει για τη μελλοντική χρήση της. Δύο από εκείνες τις ψηφιολέξεις χρησιμοποιούνται τώρα για να προσαρμόσουν τις πρόσθετες ψηφιολέξεις που απαιτούνται για να διευκρινίσουν την αρχική συστάδα κάτω από FAT32.

Δεδομένου ότι ήδη έχουμε συζητήσει ότι έχει υπάρξει 12 μπιτ, εκδόσεις 16 μπιτ, και 32 μπιτ του FAT. Ενώ το FAT 32 μπιτ επιτρέπει την αποδοτικότερη αποθήκευση που μπορεί να είναι μέχρι 30% αποδοτικότερη και χρήση των μεγαλύτερων σκληρών δίσκων.

Όταν το σύστημα αρχείων ενός λειτουργικού συστήματος επικαλείται από ένα πρόγραμμα για να βρεθεί το περιεχόμενο ενός αρχείου, η πρώτη αξία συστάδων, στο λήμμα καταλόγου για εκείνο το αρχείο, διαβάζεται και χρησιμοποιείται για να βρεί την ΠΑΧΙΑ αλυσίδα. Η ΠΑΧΙΑ αλυσίδα είναι ο κατάλογος συστάδων που περιέχουν τα στοιχεία που ανήκουν σε ένα αρχείο.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek