Πώς τα παράθυρα ανιχνεύουν την ανάρμοστη αποτυχία δίσκων τομέων των μποτών σκληρών δίσκων υπολογιστών κλεισίματος

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πώς τα παράθυρα ανιχνεύουν τον ανάρμοστο - κλείσιμο

Είναι πολύ κοινό πράγμα και ελπίζω ότι το έχετε παρατηρήσει πολλές φορές κατά τη χρησιμοποίηση των παραθύρων ότι εάν υπάρχει καθόλου εσφαλμένα - κλείσιμο στον υπολογιστή σας, λόγω σε οποιουσδήποτε λόγο όπως, διακοπή ρεύματος, δωροδοκία λογισμικού, τυχαίο κλείσιμο κ.λπ..., όταν ξαναξεκινάτε περαιτέρω τον υπολογιστή σας, το μήνυμα ανάρμοστου - κλείσιμο επιδεικνύεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αρχίζοντας διαδικασίας και το λειτουργικό σύστημα ανιχνεύει το δίσκο για τα λάθη.

Οι επόμενοι δύο αριθμοί παρουσιάζουν στις 256 ψηφιολέξεις της αρχής 32 - FAT κομματιών εντούτοις χρειαζόμαστε μόνο αρχικές 8 ψηφιολέξεις για να συζητήσουμε αυτό.

Πραγματικά, όταν φορτωθούν τα λειτουργικά συστήματα παραθύρων στη μνήμη δηλ. τα παράθυρα έχουν αρχίσει, η 8η ψηφιολέξη (ή όφσετ 7H) του FAT γίνεται 07H ή F7H από 0FH ή FFH.
Η Microsoft χρησιμοποιεί την ψηφιολέξη 0FH μόνο για τον όγκο που περιέχει το τρέχοντας λειτουργικό σύστημα, και την ψηφιολέξη FFH για οποιοδήποτε άλλοδήποτε όγκο σπου έχει πρόσβαση.

Μόλις αρχίσουν τα παράθυρα, την 8η ψηφιολέξη αλλάζουν σε 07H ή F7H που θα τεθεί πίσω 0FH ή ένα FFH μόνο εάν τα παράθυρα διακόπτονται κατάλληλα.

Εάν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος, ή ο διακόπτης δύναμης του υπολογιστή κλείνεται τυχαία ή το σύστημα με το χέρι λόγω σε κάποιο πρόβλημα λογισμικού, κατόπιν αυτή η ψηφιολέξη θα παραμείνει ως 07H ή F7H που ενημερώνει το λειτουργικό σύστημα παραθύρων πότε την επόμενη φορά τίθεται σε έναρξη ότι υπήρξε κάποιες ανάρμοστες κλείσιμο και έπειτα χρήσεις παραθύρων που είναι πρόγραμμα ανίχνευσης δίσκων (Scandisk) για να ελέγξει ο δίσκος για τα λάθη.

Πώς τα παράθυρα ανιχνεύουν τον ανάρμοστο - κλείσιμο

Πώς τα παράθυρα ανιχνεύουν τον ανάρμοστο - κλείσιμο

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek