Οι τομείς των μποτών υπολογιστών περιγραφής διαμόρφωσης δομών συστημάτων αρχείων καταλόγου ρίζας σκληρών δίσκων καταγράφουν την ΠΑΧΙΑ διαδρομή DOS εντολής ετικετών DIR όγκου συστάδων αρχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Οι ιδιότητες είναι ένας οκτάμπιτος δυαδικός κωδικοποιημένος τομέας. Ο ακόλουθος πίνακας λέει για τη θέση για τη σημαία των ιδιοτήτων για το δεδομένο αρχείο:

Κομμάτια ιδιοτήτων

Ιδιότητες

Κομμάτι

Δυαδικός

Δεκαεξαδικό

Διαβάστε μόνο τη σημαία αρχείων

0

.......?

01H

Κρυμμένη σημαία αρχείων

1

......?.

02H

Σημαία αρχείων συστημάτων

2

.....?..

04H

Σημαία ετικετών όγκου
(Δείχνει ότι η είσοδος είναι μια ετικέτα όγκου)

3

....?...

08H

Υπο-–κατάλογος
(με το ίδιο σχήμα με τον κατάλογο)

4

...?....

10H

Κομμάτι αρχείων
(Αρχείο που τροποποιείται από το τελευταίο στήριγμα)

5

..?.....

20H

Διατηρημένος (περιέχει 0)

6

0 ......

  -

Διατηρημένος (περιέχει 0)

7

0 .......

  -

Ένα αρχείο μπορεί να έχει τις πολλαπλάσιες ιδιότητες. Παραδείγματος χάριν, ένα ενιαίο αρχείο μπορεί να είναι ένα μόνο ανάγνωσης καθώς επίσης και κρύβω-αρχείο ή ένα ενιαίο αρχείο μπορεί να έχει και τις δύο ιδιότητες, το σύστημα-αρχείο και το κρύβω-αρχείο. (Δείτε το παράδειγμα που δίνεται έπειτα για την κωδικοποίηση των καταχωρήσεων καταλόγου).

Ο χρόνος και η ημερομηνία είναι ένας ειδικά κωδικοποιημένος τομέας των 32-κομματιών (16-κομμάτια του χρόνου και 16-κομμάτια για την ημερομηνία). Το τμήμα αυτών των κομματιών που κωδικοποιούν για να συνθέσει το χρόνο δημιουργημένος ή ενημερωμένος τελευταία φορά και η ημερομηνία δημιουργημένος ή ενημερωμένος τελευταία φορά για ένα αρχείο, έχει δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Το date-Time DOS σχήμα

Όνομα

Μέγεθος (κομμάτια)

Αξία

Ώρα (εικοσιτετράωρη)

5

0,,23

Πρακτικό

6

0,,59

Δευτερόλεπτα (δευτερόλεπτα στην αύξηση 2)

5

0,,30

 

Διανομή κομματιών για το χρόνο

17$η ψηφιολέξη

16$η ψηφιολέξη

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Θ*ς

Θ*ς

Θ*ς

Θ*ς

Θ*ς

Έτος (από το 1980 - σημαίνοντας year=1980 + την αξία)

7

0..127

Μήνας

4

1..12

Ημέρα

5

1..31

 

Διανομή κομματιών για την ημερομηνία

19$η ψηφιολέξη

18$η ψηφιολέξη

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Μ

Μ

Μ

Μ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Συνολικό μέγεθος

32 Μπιτ

 

Το λήμμα για το χρόνο Create ή στο τέλος την αναπροσαρμογή του αρχείου, που είναι η 16$η και 17$η ψηφιολέξη στο λήμμα καταλόγου, δίνει το σχήμα στον ανωτέρω πίνακα. Η κωδικοποίηση είναι η ακόλουθη:
 

  • Το χ είναι δυαδικός αριθμός για την ώρα, η οποία θα μπορούσε να κυμανθεί από 0 έως 23
  • Το μ είναι ένας δυαδικός αριθμός για το λεπτό, το οποίο θα μπορούσε να κυμανθεί από 0 έως 59
  • Το s είναι ένας δυαδικός αριθμός για τα δευτερόλεπτα στην αύξηση 2 δευτερολέπτων

Το λήμμα για τα στοιχεία Create ή στο τέλος την αναπροσαρμογή του αρχείου, που είναι η 18$η και 19$η ψηφιολέξη στο λήμμα καταλόγου, έχει το ακόλουθο σχήμα:

  • Το Υ είναι δυαδικός αριθμός μεταξύ 0 127or στο έτος το 1980 σε 2107
  • Το μ είναι δυαδικός αριθμός για το μήνα, αυτό θα μπορούσε να κυμανθεί από 1 έως 12
  • Το δ είναι ένας δυαδικός αριθμός για την ημερομηνία, αυτό θα μπορούσε να κυμανθεί από 1 έως 31

Αυτή η είσοδος καταλόγου συνδέεται με την ΠΑΧΙΑ είσοδο βασισμένη στην πρώτη αξία συστάδων. Μόλις έχει το DOS την αρχική αξία συστάδων οποιουδήποτε αρχείου από τον κατάλογο, το DOS μπορεί να ανακαλύψει το πλήρες αρχείο χρησιμοποιώντας το FAT. Η συστάδα λημμάτων στην αλυσίδα είναι η πρώτη συστάδα που αποτελεί το αρχείο. Εάν η σημαία καταλόγου των ιδιοτήτων τίθεται, αυτός ο τομέας δείχνει μια νέα είσοδο καταλόγου.

Το λήμμα του μεγέθους του αρχείου είναι 4 ψηφιολέξεις. Από αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε, πώς FAT32 υποστηρίζει το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου μέχρι 4.294.967.295 ψηφιολέξεις που είναι περίπου 4 GiB. Οι 4 ψηφιολέξεις έχουν 32 μπιτ και το μέγιστο πιθανό μέγεθος αρχείων που συντέθηκε από οποιοδήποτε τριανταδυάμπιτο δυαδικό θα μπορούσε να είναι,

= 11111111.11111111.11111111.11111111 (B) ψηφιολέξεις
= 4.294.967.295 (D) ψηφιολέξεις
~ 4 GiB

Κατά συνέπεια το FAT32 υποστηρίζει το μέγιστο μέγεθος αρχείων μέχρι 4 GiB.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek