Η ΠΑΧΙΑ μπότα υπολογιστών περιγραφής συστημάτων αρχείων NTFS δομών καταλόγου ρίζας τη διαμόρφωση διαδρομής DOS εντολής ετικετών DIR όγκου συστάδων αρχείων τομέων καταγράφει των σκληρών δίσκων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Είσοδος καταλόγου ρίζας

Το μέγεθος του αρχείου και η αρχική συστάδα του αρχείου μπορούν να είναι ένας πολύτιμος πόρος για την αποκατάσταση στοιχείων στην ανάκτηση των χαλασμένων αρχείων δεδομένου ότι μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες συστάδες το αρχείο είναι υποτιθέμενο για να αποτελεσθεί από.

Ο αριθμός που δίνεται πριν από παρουσιάζει λήμμα καταλόγου ρίζας για επτά διαφορετικά αρχεία. Η κωδικοποίηση για αυτές τις καταχωρήσεις έχει δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικοποιώντας για το όνομα αρχείου, την επέκταση, τις ιδιότητες, την αρχικά συστάδα και το μέγεθος αρχείων

Όνομα αρχείου

Επέκταση

Ιδιότητες

Αρχική συστάδα

Μέγεθος του αρχείου στις ψηφιολέξεις

 

THISIS1

 

TXT

20H
= 00100000B
= Αρχείο
(Το 6ο κομμάτι τίθεται)

03H, 00H
(Διαβασμένος ως 00H, 03H για να υπολογίσει την αρχική συστάδα)
= 0003H
= 3

1EH, 00H, 00H, 00H
(Διαβασμένος ως 00H, 00H, 00H, 1EH για να υπολογίσει το μέγεθος αρχείων)
= 0000001EH
= 30 Ψηφιολέξεις

THISIS

TXT

00H
= 00000000B
=Καμία ιδιότητα
(Κανένα κομμάτι δεν τίθεται)

02H, 00H
= 0002H
= 2

1EH, 00H, 00H, 00H
= 0000001EH
= 30 Ψηφιολέξεις

THISIS2

TXT

01H
= 00000001B
= Μόνο ανάγνωσης

04H, 00H
= 0004H
= 4

1EH, 00H, 00H, 00H
= 0000001EH
= 30 Ψηφιολέξεις

THISIS3

TXT

02H
= 00000010B
= Κρύβω-αρχείο

05H, 00H
= 0005H
= 5

1EH, 00H, 00H, 00H
= 0000001EH
= 30 Ψηφιολέξεις

3THISIS

TXT

03H
= 00000011B
= Κρύβω-αρχείο  + μόνο ανάγνωσης

07H, 00H
= 0007H
= 7

1EH, 00H, 00H, 00H
= 0000001EH
= 30 Ψηφιολέξεις

2THISIS

TXT

03H
= 00000011B
= Κρύβω-αρχείο  + μόνο ανάγνωσης

06H, 00H
= 0006H
=6

1EH, 00H, 00H, 00H
= 0000001EH
= 30 Ψηφιολέξεις

4THISIS

TXT

23H
= 00100011B
= Κρύβω-αρχείο
+ Μόνο ανάγνωσης
+ Αρχείο

08H, 00H
= 0008H
=8

1EH, 00H, 00H, 00H
= 0000001EH
= 30 Ψηφιολέξεις

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek