περιορισμοί στα συστήματα αρχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


περιορισμοί στα συστήματα αρχείων

Κάθε σύστημα αρχείων υποστηρίζει ένα μέγιστο μέγεθος όγκου, το μέγεθος αρχείων, και τον αριθμό αρχείων ανά όγκο. Παραδείγματος χάριν, γενικά οι όγκοι FAT16 και FAT32 περιορίζονται σε 4 ΜΒ και 32 ΜΒ (γενικά) αντίστοιχα. Υπάρχουν μερικοί περιορισμοί σχετικοί με τα ΠΑΧΙΑ συστήματα αρχείων που πρέπει να ξέρετε, κατωτέρω:

FAT12: Οι ΠΑΧΙΟΙ όγκοι μικρότεροι από 16 ΜΒ είναι σχηματοποιημένοι ως FAT12. Είναι ο παλαιότερος ΠΑΧΥΣ τύπος και χρησιμοποιεί ένα δυαδικό 12-κομματιών για να κρατήσει τους αριθμούς συστάδων. Ένας όγκος που σχηματοποιείται χρησιμοποιώντας FAT12 μπορεί να κρατήσει ένα μέγιστο 4.086 συστάδων, το οποίο είναι ίσο με 2.12 μείον μερικές διατηρημένες τιμές που χρησιμοποιούνται στο FAT. (Θα το συζητήσουμε λεπτομερώς στη λογική δομή του δίσκου που δίνεται έπειτα σε αυτό το κεφάλαιο). Επομένως FAT12 είναι το καταλληλότερο για τους μικρότερους όγκους. Χρησιμοποιείται στις δισκέτες και τα χωρίσματα σκληρών δίσκων μικρότερες από περίπου 16 ΜΒ.

FAT16: Το FAT16 χρησιμοποιεί έναν δεκαεξάμπιτο δυαδικό αριθμό για να κρατήσει τους αριθμούς συστάδων. Ένας όγκος που χρησιμοποιεί FAT16 μπορεί να κρατήσει ένα μέγιστο 65.526 συστάδων, το οποίο είναι ίσο με 2.16 μείον μερικές διατηρημένες τιμές που χρησιμοποιούνται στο FAT. (Θα το συζητήσουμε λεπτομερώς στη λογική δομή του δίσκου που δίνεται έπειτα σε αυτό το κεφάλαιο). FAT16 χρησιμοποιείται για τους όγκους σκληρών δίσκων που κυμαίνονται στο μέγεθος από 16 ΜΒ σε 2.048 ΜΒ. FAT16 οι όγκοι μεγαλύτεροι από 2 ΜΒ δεν είναι προσιτοί από τους υπολογιστές που τρέχουν το MS-DOS, τα Windows 95/98/ME και πολλά άλλα λειτουργικά συστήματα. Αυτός ο περιορισμός εμφανίζεται επειδή αυτά τα λειτουργικά συστήματα δεν υποστηρίζουν τα μεγέθη συστάδων μεγαλύτερα από 32 KB, το οποίο οδηγεί στο όριο 2 ΜΒ. (Δείτε τις συστάδες περιορίζει έπειτα σε αυτό το κεφάλαιο).

FAT32: Θεωρητικά, οι μέγιστοι όγκοι FAT32 μπορούν να είναι μέχρι το 2048 ΜΒ (περίπου 2 terabyte). Το FAT32 υποστηρίζεται από την απελευθέρωση OEM των WINDOWS.95 SR2, καθώς επίσης και τα παράθυρα 98/ME. FAT32 χρησιμοποιούν έναν δυαδικό αριθμό συστάδων 28-κομματιών (θυμηθείτε! όχι 32, επειδή 4 των 32 μπιτ είναι "διατηρημένα"). Κατά συνέπεια θεωρητικά FAT32 μπορεί να χειριστεί τους όγκους με πάνω από 268 εκατομμύριο συστάδες (πραγματικά 268.435.456 συστάδες), και θα υποστηρίξει τις κινήσεις μέχρι τη φυματίωση 2 στο μέγεθος. Εντούτοις για να κάνει αυτό το μέγεθος του FAT γίνεται πολύ μεγάλο. (Πρόκειται να το συζητήσουμε στα θέματα που δίνονται έπειτα σε αυτό το κεφάλαιο).

Η σύγκριση των ΠΑΧΙΩΝ τύπων έχει δοθεί έπειτα, στον πίνακα.

Σύστημα αρχείων
Ιδιότητες
FAT12
FAT16
FAT32
Χρησιμοποιημένος για…
Δισκέτες και μικροί όγκοι σκληρών δίσκων
Μικροί έως μεγάλοι όγκοι σκληρών δίσκων
Μέσο στους πολύ μεγάλους όγκους σκληρών δίσκων
Μέγεθος κάθε ΠΑΧΙΑΣ εισόδου
12 Μπιτ
16 Μπιτ (2 ψηφιολέξεις)
32 Μπιτ (4 ψηφιολέξεις)
Μέγιστος αριθμός συστάδων
4.086
65.526
~268,435,456
Μέγεθος συστάδων χρησιμοποιούμενο
0,5 KiB σε 4 KiB
2 KiB σε 64 KiB
4 KiB σε 32 KiB
Μέγιστο μέγεθος όγκου
16,736,256 Ψηφιολέξεις

2.147.483.648

Ψηφιολέξεις

2,199,023,255,552 Ψηφιολέξεις (περίπου 2 terabyte ή 2.41 ψηφιολέξεις)
Μέγιστο μέγεθος αρχείων
Λιγότερο έπειτα 16MB (κατά προσέγγιση)
2,147,483,520 Ψηφιολέξεις
4,294,967,295 Ψηφιολέξεις (2.32 – 1)
Μέγιστα αρχεία και κατάλογοι μέσα στον κατάλογο ρίζας

128/512

(128 για 3½ 1.44MB FDD και 512 για το σκληρό δίσκο)

512

(Τα μακροχρόνια ονόματα αρχείων μπορούν να μειώσουν τον αριθμό διαθέσιμων αρχείων και καταλόγων στον κατάλογο ρίζας.)

65.534

(Τα μακροχρόνια ονόματα αρχείων μπορούν να μειώσουν τον αριθμό διαθέσιμων αρχείων και καταλόγων στον κατάλογο ρίζας.)

NTFS: Στάσεις NTFS για το σύστημα αρχείων νέας τεχνολογίας. Χρησιμοποιείται από τα παράθυρα 2000/XP. Θεωρητικά, το μέγιστο μέγεθος χωρισμάτων NTFS είναι (2.64 - 1) συστάδες.

Η λεπτομερής περιγραφή του συστήματος αρχείων NTFS είναι πέρα από το όριο αυτού του βιβλίου εντούτοις μερικοί περιορισμοί από την έχουν δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Περιγραφή
Όριο
Μέγιστο μέγεθος αρχείων
16 Exabytes – 1 KB (2.64 ψηφιολέξεις – 1 KB)
Μέγιστο μέγεθος όγκου
(2.64 – 1) συστάδες
Αρχεία (και φάκελλοι) ανά όγκο
4,294,967,295 (2.32 – 1) μύγες και φάκελλοι

Συστάδα

Η μικρότερη μονάδα του διαστήματος σε σκληρό δίσκο για την κατανομή σπου οποιοδήποτε λογισμικό μπορεί να έχει πρόσβαση είναι ο τομέας, ο οποίος περιέχει 512 ψηφιολέξεις. Είναι δυνατό να υπάρξει ένα σύστημα κατανομής για το δίσκο όπου σε κάθε αρχείο ορίζονται τόσοι μεμονωμένοι τομείς όσοι και χρειάζεται. Παραδείγματος χάριν, ένα αρχείο 1 ΜΒ θα απαιτούσε περίπου 2.048 μεμονωμένους τομείς για να αποθηκεύσει τα στοιχεία του.
Σε περίπτωση ΠΑΧΙΟΥ συστήματος αρχείων ή μάλλον μπορούμε να πούμε στα περισσότερα από τα συστήματα αρχείων, οι μεμονωμένοι τομείς δεν χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι απόδοσης για αυτό. Όταν το DOS γράφει κάποιες πληροφορίες επάνω στο σκληρό δίσκο, δεν διαθέτει το διαστημικό τομέα σοφό, αντ' αυτού χρησιμοποιεί μια νέα μονάδα αποκαλούμενης της αποθήκευση συστάδας.

Το FAT σχεδιάστηκε πριν από πολλά χρόνια και είναι ένα απλό σύστημα αρχείων, και δεν είναι σε θέση τους μεμονωμένους τομείς. Ποιο FAT κάνει αντ' αυτού είναι να ομαδοποιηθούν οι τομείς στους μεγαλύτερους φραγμούς που καλούνται τις συστάδες ή μονάδες κατανομής.

Μια συστάδα είναι η μικρότερη μονάδα του διαστήματος δίσκων που μπορεί να διατεθεί σε ένα αρχείο. Αυτό είναι ο λόγος ότι οι συστάδες καλούνται συχνά μονάδες κατανομής. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί ο δίσκος όταν σπάζουν τα αρχεία στα κομμάτια 512-ψηφιολέξεων.

Ένας όγκος δίσκων 20 ΜΒ που χρησιμοποιεί 512 τομείς των ψηφιολέξεων διοικούμενους χωριστά θα περιείχε πάνω από 41 εκατομμύριο μεμονωμένους τομείς, και η παρακολούθηση αυτών των πολλών κομματιών των πληροφοριών είναι κατανάλωση χρόνου και των πόρων. Εντούτοις μερικά λειτουργικά συστήματα διαθέτουν το διάστημα στα αρχεία από τον τομέα αλλά απαιτούν κάποια προηγμένη νοημοσύνη για να κάνουν αυτό κατάλληλα.

Τον οι συστάδες είναι το ελάχιστο διάστημα που διατίθεται από το DOS κατά αποθήκευση οποιωνδήποτε πληροφοριών για το δίσκο. Ακόμη και για να αποθηκεύσουν μόνο μια ψηφιολέξη οι μακροχρόνιες πληροφορίες για το δίσκο απαιτούν ελάχιστο περιοχή συστάδων στην επιφάνεια δίσκων.

Εάν μια συστάδα μπορεί να αποθηκεύσει 512 ψηφιολέξεις των πληροφοριών για να αποθηκεύσει έπειτα 513 ψηφιολέξεις θα απαιτήσετε δύο συστάδες. Κάθε αρχείο πρέπει να διατεθεί ένας αριθμός ακέραιων αριθμών συστάδων. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας όγκος χρησιμοποιήσει οι συστάδες που περιέχουν 4.096 ψηφιολέξεις έπειτα ένα αρχείο 610 ψηφιολέξεων θα χρησιμοποιήσουν μια συστάδα έτσι 4.096 ψηφιολέξεις σε δίσκο αλλά ένα αρχείο 4.097 ψηφιολέξεων χρησιμοποιεί δύο συστάδες έτσι 8.192 ψηφιολέξεις σε δίσκο.

Αυτό είναι ο λόγος ότι το μέγεθος συστάδων είναι τόσο σημαντικό να σας καταστήσει βέβαιους να μεγιστοποιήσετε την αποδοτική χρήση του δίσκου. Κατά συνέπεια μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα μεγαλύτερα μεγέθη συστάδων οδηγούν το σπαταλημένο διάστημα.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek