Αιτία στοιχείων δωροδοκίας λάθους ανάγνωσης κίνησης του σκληρού Drive διερμηνέα εντολής προδιαγραφών κίνησης αποτυχίας άκυρου

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi

Εάν MBR είναι εντάξει, ελέγξτε DBR

Εάν το MBR είναι εντάξει, ελέγξτε το DBR (αρχείο μποτών DOS). Δεδομένου ότι έχουμε συζητήσει ήδη, αυτό είναι ο πρώτος τομέας στο χώρισμα DOS και περιέχει ένα μικρό πρόγραμμα που φορτώνει τα κρυμμένες αρχεία και τις μπότες το λειτουργικό σύστημα.

Το DBR περιέχει επίσης πολλές σημαντικές πληροφορίες για το FAT, τις συστάδες καταλόγου ρίζας και το μέγεθος της χρήσης χωρισμάτων κ.λπ. κάποιο Diskedit όπως τη χρησιμότητα για να διαβάσει τις πληροφορίες DBR εάν το DBR αλλοιώνεται ή έχει κάποιες παράνομες πληροφορίες να αποκαταστήσουν το DBR από το στήριγμα.

Όλο το επαγγελματικό λογισμικό για την αποκατάσταση στοιχείων, είναι ικανό για να ξαναγράψει το DBR. Θα συζητήσουμε περίπου, πώς να ξαναγράψουμε το DBR του χωρίσματος με τον προγραμματισμό, στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου.

Μπορείτε επίσης να ξαναγράψετε το DBR του χωρίσματος με τη βοήθεια Diskedit με την παροχή των σωστών πληροφοριών.

Υπάρχει επίσης ένας πολύ εύκολος τρόπος να ανακαλυφθεί ο τομέας της δωροδοκίας. Τα μηνύματα λάθους που επιδεικνύονται στην οθόνη έχουν κάποια συγκεκριμένη αιτία που επιδεικνύεται. Η περιγραφή μερικών σημαντικών μηνυμάτων λάθους είναι η ακόλουθη:

Μήνυμα

Περιγραφή

“Μην βριαλμένη τομέα κίνηση ανάγνωσης”

Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας DOS. Γενικά, προκαλείται είτε από την εξασθένιση είτε την απώλεια μιας ταυτότητας τομέα.

“Κίνηση ανάγνωσης λάθους στοιχείων”

Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας DOS. Προκαλείται με την αποτυχία του κέντρου ανίχνευσης και ελέγχου ελέγχου – στοιχείων (κυκλικός έλεγχος πλεονασμού) ή ecc (κώδικας διορθώσεων λάθους). Αυτός ο “έλεγχος στοιχείων” αναφέρεται στο μηχανισμό που χρησιμοποιείται στον έλεγχο εάν το στοιχείο που διαβάζεται από το δίσκο είναι αξιόπιστο.

“ 0 σκληρός δίσκος (σ) που βρίσκεται "

Επιδεικνύεται εάν ο σκληρός δίσκος δεν ανιχνεύεται από το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ του υπολογιστή. Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων δύναμης και στοιχείων του σκληρού δίσκου. Εάν οι συνδέσεις είναι εντάξει, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε κάποιο λάθος υλικού του σκληρού δίσκου.

“Η σκληρή αποτυχία Drive, πιέζει F1 για να συνεχιστεί”

Όπως ανωτέρω

“Ακυρη προδιαγραφή κίνησης”

Επιδεικνύεται στον όρο όταν είτε δεν αναγνωρίζει το σύστημα το υλικό, ή δεν υπάρχουν καμία πληροφορία χωρισμάτων, ή ο οδηγός συσκευών της κίνησης λείπει.

“Ακυρος Τύπος διαμόρφωσης F1 για να συνεχιστεί”

Εάν ο σκληρός δίσκος είναι διαθέσιμος, είτε η μπαταρία στη μητρική κάρτα είναι νεκρή, και το σύστημα έχει χάσει τις πληροφορίες ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ διαμόρφωσής του ή ο δίσκος δεν αποκρίνεται.

“Ακυρος πίνακας χωρισμάτων”

Αυτό είναι το μήνυμα λάθους MBR. Επιδεικνύεται όταν δεν έχει ο πίνακας χωρισμάτων του MBR τις έγκυρες πληροφορίες χωρισμάτων.

“Λειτουργικό σύστημα φόρτωσης λάθους”

Αυτό είναι το μήνυμα λάθους MBR. Επιδεικνύεται λόγω σε οποιοδήποτε τύπο δωροδοκίας πληροφοριών MBR.

“Ελλείπον λειτουργικό σύστημα”

Όπως ανωτέρω.

“Αποτυχία μποτών δίσκων”

Είναι το μήνυμα λάθους DBR. Κανονικά, ο σκληρός δίσκος πρέπει να είναι προσιτός εάν αρχίζετε από τη δισκέτα. Αν και δεν είναι bootable αλλά αυτός δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις στην πρόσβαση στα στοιχεία της κίνησης.

“δίσκος μη συστημάτων ή λάθος δίσκων”

Όπως ανωτέρω.

“Κακός ή ελλείπων διερμηνέας εντολής”

Αυτό το μήνυμα επιδεικνύεται λόγω στον κακό ή ελλείποντα διερμηνέα εντολής. Παραδείγματος χάριν εάν η λειτουργία όχι να βρεί το command.com στην τρέχουσα πορεία ή το command.com αλλοιώνεται.  

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

 

 

Chapter 4


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

 

Chapter 8


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek