Βιβλίο στον προγραμματισμό αποκατάστασης στοιχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ο αριθμός δεδομένου επόμενου παρουσιάζει το MBR ενός δίσκου με τα χωρίσματα FAT32. Η τονισμένη περιοχή 64 ψηφιολέξεων στο τέλος του αριθμού αντιπροσωπεύει τον κύριο πίνακα χωρισμάτων του MBR.

Η κωδικοποίηση για την έναρξη και το τελείωμα CHS είναι η ακόλουθη:

  • Στο όφσετ 00H, 80 (δεκαεξαδικό) αντιπροσωπεύουν ότι το χώρισμα είναι ένα ενεργό χώρισμα.
  • Στο όφσετ 01H, 01 (δεκαεξαδικό) αντιπροσωπεύουν τον αρχικό επικεφαλής αριθμό = 1.
  • Ο συνδυασμός δύο ψηφιολέξεων στο όφσετ 02H και 03H διαμορφώνει τον αρχικό αριθμό τομέα και κυλίνδρων του χωρίσματος όπως ανά την κωδικοποίηση που δίνεται έπειτα:

MBR ενός δίσκου με τα χωρίσματα FAT32

 

00H (ψηφιολέξη στο όφσετ 03H)

01H (ψηφιολέξη στο όφσετ 02H)

7

6

5

4

3

2

1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Κομμάτια 7 έως 0 για τον αριθμό κυλίνδρων

Κομμάτια 9 ..8 κυλίνδρων

Κομμάτια τομέα 5 έως 0

Αριθμός κυλίνδρων = 0000000000 (B) = 0

Αριθμός τομέα = 000001 (B) = 1

Το αρχικό κατά συνέπεια γ-χ-s του χωρίσματος = 0-0-1.

Ομοίως ο επικεφαλής αριθμός για το τελείωμα του χωρίσματος είναι????? (δεκαεξαδικό), που είναι 254 και η κωδικοποίηση για τον αριθμό κυλίνδρων και τομέα του τελειώματος του χωρίσματος έχουν δοθεί στον επόμενο πίνακα:

BDH (ψηφιολέξη στο όφσετ 07H)

BFH (ψηφιολέξη στο όφσετ 06H)

7

6

5

4

3

2

1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Κομμάτια 7 έως 0 για τον αριθμό κυλίνδρων

Κομμάτια 9 ..8 κυλίνδρων

Κομμάτια τομέα 5 έως 0

Αριθμός κυλίνδρων = 1010111101 (B) = 701

Αριθμός τομέα = 111111 (B) = 63

Κατά συνέπεια το τελειώνοντας γ-χ-s του χωρίσματος = 701-254-63.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek