Τα δυαδικά, δεκαδικά, δεκαεξαδικά συστήματα αρίθμησης και καθώς επίσης και η δυαδική οργάνωση στοιχείων όπως η μετατροπή των κομματιών, ψηφιολέξεις, λέξεις, και διπλές λέξεις κ.λπ. και πολλά άλλα σχετικά θέματα των συστημάτων αριθμού.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 4

Συστήματα αριθμού

Εισαγωγή

Είναι πολύ κοινό στον προγραμματισμό αποκατάστασης στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε προγραμματισμό ανίχνευσης λαθών δίσκων για να χειριστεί του διαφορετικού τύπου συστημάτων αριθμού για να εκτελέσει ταυτόχρονα έναν ενιαίο στόχο ή ακόμα και ένα πολύ μικρό κομμάτι της εργασίας όπως ο υπολογισμός των συγκεκριμένων θέσεων εκτεταμένου MBR (σ) από την άποψη CHS (κύλινδροι, κεφάλια και τομείς) και αυτές οι θέσεις καθοδηγούν τον προγραμματιστή μέσω έξω της λειτουργίας (σ).

Πιθανώς οι περισσότεροι από τους τον προγραμματιστές αρχής αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ή τη σύγχυση μετατρέποντας το διαφορετικό τύπο συστημάτων αριθμού στο ένα άλλο κατά προσπάθεια να μαθευτεί ο βασισμένος στη γλώσσα προγραμματισμός επιπέδων συστημάτων συνελεύσεων και όταν είναι η χρήση των δυαδικών και δεκαεξαδικών συστημάτων αριθμού πρέπει.

Σε αυτά τα κεφάλαια συζητάμε πολλές σημαντικές έννοιες συμπεριλαμβανομένων των δυαδικών, δεκαδικών, δεκαεξαδικών συστημάτων αρίθμησης και καθώς επίσης και η δυαδική οργάνωση στοιχείων όπως η μετατροπή των κομματιών, ψηφιολέξεις, λέξεις, και διπλές λέξεις κ.λπ. και πολλά άλλα σχετικά θέματα των συστημάτων αριθμού.

Τα περισσότερα από τα σύγχρονα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν αντιπροσωπεύουν τις αριθμητικές τιμές χρησιμοποιώντας το δεκαδικό σύστημα αλλά χρησιμοποιούν γενικά ένα δυαδικό ή ένα σύστημα αρίθμησης 2 συμπληρώματος.

Υπάρχουν βάσεις τεσσάρων αριθμών που χρησιμοποιούνται συνήθως στον προγραμματισμό, δυαδικοί, οκταδικοί δεκαδικός και δεκαεξαδικός. Εντούτοις τις περισσότερες φορές θα συναντηθούμε με τα δυαδικά, δεκαδικά και δεκαεξαδικά συστήματα αριθμού. Αυτά τα συστήματα αριθμού έχουν διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τον αριθμό βάσεών τους.

Κάθε σύστημα αρίθμησης έχει το σύμβολό του αριθμού και αντιπροσώπευσης βάσεων. Έχω παρουσιάσει αυτούς τους τέσσερις αριθμούς στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα του συστήματος αριθμού

Αριθμός βάσεων

Σύμβολο που χρησιμοποιείται για την αντιπροσώπευση

Binary

 2

B

Octal

 8

Q or O

Decimal

 10

D or None

Hexadecimal

 16

H


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book


 

Chapter 4


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page


Previous page

Chapter 3


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek