Μια διπλή λέξη είναι ακριβώς σύμφωνα με το όνομά της και είναι δύο λέξεις. Επομένως μια διπλή ποσότητα λέξης είναι 32 μπιτ. Η διπλή λέξη μπορεί επίσης να διαιρεθεί σε υψηλή λέξη διαταγής και χαμηλή λέξη διαταγής, τέσσερις ψηφιολέξεις, ή οκτώ κ.λπ.... Το οκταδικό σύστημα είναι βασισμένο στο δυαδικό σύστημα με ένα όριο 3-κομματιών.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Το διπλό Word

Μια διπλή λέξη είναι ακριβώς σύμφωνα με το όνομά της και είναι δύο λέξεις. Επομένως μια διπλή ποσότητα λέξης είναι 32 μπιτ. Η διπλή λέξη μπορεί επίσης να διαιρεθεί σε υψηλή λέξη διαταγής και χαμηλή λέξη διαταγής, τέσσερις ψηφιολέξεις, ή οκτώ κ.λπ....

Κατ' αυτό τον τρόπο η διπλή λέξη μπορεί να αντιπροσωπεύσει όλα τα είδη διαφορετικών στοιχείων. Μπορεί να είναι ακολουθίας:

 

  • Μια ανυπόγραφη διπλή λέξη στη σειρά 0 έως 4.294.967.295,
  • Μια υπογεγραμμένη διπλή λέξη στη σειρά -2.147.483.648 έως 2.147.483.647,
  • Μια τριανταδυάμπιτη αξία κινητής υποδιαστολής
  • Ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε στοιχείο που απαιτεί 32 μπιτ ή λιγότερων.

Οκταδικό σύστημα αριθμού

Το οκταδικό σύστημα αριθμού ήταν δημοφιλές στα παλαιά συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά πολύ σπάνια χρησιμοποιείται σήμερα. Εντούτοις θα πάρουμε ένα ιδανικό του οκταδικού συστήματος ακριβώς για τη γνώση.

Το οκταδικό σύστημα είναι βασισμένο στο δυαδικό σύστημα με ένα όριο 3-κομματιών. Οι οκταδικές χρήσεις συστημάτων αριθμού βασίζουν 8 και περιλαμβάνουν μόνο τα ψηφία 0 μέχρι 7. Κατ' αυτό τον τρόπο οποιοδήποτε άλλοδήποτε ψηφίο θα έκανε τον αριθμό έναν άκυρο οκταδικό αριθμό.

Οι σταθμισμένες τιμές για κάθε θέση παρουσιάζονται ως εξής στον πίνακα:

(base)power

85

84

83

82

81

80

Value

32768

4096

512

64

8

1

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek