Δυαδικό στο οκταδικό έως δυαδικό πρώτο σπάσιμο μετατροπής ο δυαδικός αριθμός στα τμήματα 3-κομματιών από το LSB στο MSB. Και μετατρέψτε έπειτα το δυαδικό αριθμό 3-κομματιών στο οκταδικό αντίτιμό του. Αρχικά μετατρέψτε το δεκαδικό αριθμό στο δυαδικό αντίτιμο 3-κομματιών του. Και συνδυάστε έπειτα τα τμήματα 3-κομματιών με την αφαίρεση των διαστημάτων.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δυαδικό στην οκταδική μετατροπή

Για να μετατρέψει από έναν δυαδικό αριθμό ακέραιων αριθμών σε οκταδικό ακολουθούμε τα ακόλουθα δύο βήματα:

  1. Αρχικά σπάστε το δυαδικό αριθμό στα τμήματα 3-κομματιών από το LSB στο MSB.
  2. Και μετατρέψτε έπειτα το δυαδικό αριθμό 3-κομματιών στο οκταδικό αντίτιμό του.

Πάρτε ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε καλύτερα. Εάν έχουμε δώσει οποιοδήποτε δυαδικό αριθμό πέστε 11001011010001 για να μετατρέψετε στο οκταδικό σύστημα αριθμού, θα ισχύσουμε επάνω από δύο βήματα σε αυτόν τον αριθμό ως εξής:

3-κομμάτι τμήμα του δυαδικού αριθμού

011

001

011

010

001

Ισοδύναμος αριθμός

3

1

3

2

1


Κατά συνέπεια ο οκταδικός αριθμός, ισοδύναμος με το δυαδικό αριθμό 11001011010001 είναι 31321.

Οκταδική έως δυαδική μετατροπή

Για να μετατρέψει οποιοδήποτε οκταδικό αριθμό ακέραιων αριθμών στον αντίστοιχο δυαδικό αριθμό της ακολουθούμε τα ακόλουθα δύο βήματα:

  1. Αρχικά μετατρέψτε το δεκαδικό αριθμό στο δυαδικό αντίτιμο 3-κομματιών του.
  2. Και συνδυάστε έπειτα τα τμήματα 3-κομματιών με την αφαίρεση των διαστημάτων.

Πάρτε ένα παράδειγμα. Εάν να έχετε οποιοδήποτε οκταδικό ακέραιο αριθμό αριθμού 31321 (Q) για να μετατρέψουμε στον αντίστοιχο δυαδικό αριθμό της, θα ισχύσουμε επάνω από δύο βήματα ως εξής:

Ισοδύναμος αριθμός

3

1

3

2

1

3-κομμάτι τμήμα του δυαδικού αριθμού

011

001

011

010

001

Κατά συνέπεια το δυαδικό αντίτιμο για τον οκταδικό αριθμό 31321 (Q) είναι 011.0010.1101 0001.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek