Καλύτερα το καταλάβετε με ένα παράδειγμα. Εάν έχουμε οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό να πει 13009 (βρήκαμε αυτόν τον δεκαδικό αριθμό από το ανωτέρω παράδειγμα και με τη μετατροπή του πίσω στον οκταδικό αριθμό μπορούμε επίσης να ελέγξουμε το προηγούμενο παράδειγμα.)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Καλύτερα το καταλάβετε με ένα παράδειγμα. Εάν έχουμε οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό να πει 13009 (βρήκαμε αυτόν τον δεκαδικό αριθμό από το ανωτέρω παράδειγμα και με τη μετατροπή του πίσω στον οκταδικό αριθμό μπορούμε επίσης να ελέγξουμε το προηγούμενο παράδειγμα.) κατόπιν αυτή η μέθοδος έχει περιγραφεί στον ακόλουθο πίνακα:

Division

Quotient

Remainder

Octal Number

13009 / 8

1626

1

1

1626 / 8

203

2

21

203 / 8

25

3

321

25 / 8

3

1

1321

3 / 8

0

3

31321


Όπως μπορείτε να δείτε, είμαστε πίσω με τον αρχικό αριθμό. Αυτός είναι αυτό που πρέπει να αναμείνουμε. Αυτός ο πίνακας επρόκειτο να καταλάβει τη διαδικασία. Τώρα επαναλάβετε την ίδια μετατροπή για να καταλάβετε τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθηθεί στην πράξη για να πάρει την ευκολία και για να κερδίσει χρόνο επίσης. Και τα δύο είναι τα ίδια πράγματα στην πραγματικότητα.

8

13009

 

8

1626

1

8

203

2

8

25

3

8

3

1

 

0

3

Όταν τακτοποιούμε τα υπόλοιπα σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους, παίρνουμε τον οκταδικό αριθμό 31321, τον οποίο αναμέναμε.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek