Ο δεκαεξαδικός αριθμός ο συνηθέστερα χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση στοιχείων μας ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε τύπο ανίχνευσης λαθών δίσκων ή δίσκου που αναλύει τον προγραμματισμό. Αριθμός κυλίνδρων, επικεφαλής και τομέων τα προγράμματα συντακτών ενός σκληρού δίσκου ή θα χρησιμοποιούμε σκληρών δίσκων για να αναλύσουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα, σύστημα δεκαεξαδικού.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δεκαεξαδικό σύστημα αριθμού

Ο δεκαεξαδικός αριθμός ο συνηθέστερα χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση στοιχείων μας ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε τύπο ανίχνευσης λαθών δίσκων ή δίσκου που αναλύει τον προγραμματισμό επειδή οι δεκαεξαδικοί αριθμοί προσφέρουν τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα ως εξής:

  • Οι δεκαεξαδικοί αριθμοί είναι πολύ συμπαγείς.
  • Και είναι εύκολο να μετατρέψει από το δεκαεξαδικό δυαδικός και δυαδικός στο δεκαεξαδικό.

Όταν θα υπολογίζουμε τα προγράμματα συντακτών πολλά σημαντικά πράγματα όπως τον αριθμό κυλίνδρων, επικεφαλής και τομείς ενός σκληρού δίσκου ή θα χρησιμοποιούμε σκληρών δίσκων για να αναλύσουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και προβλήματα, θα χρειαστούμε την καλή γνώση συστήματος δεκαεξαδικού. Το δεκαεξαδικό σύστημα είναι βασισμένο στο δυαδικό σύστημα που χρησιμοποιεί ένα Nibble ή 4-κομματιών όριο.

Οι δεκαεξαδικές χρήσεις συστημάτων αριθμού βασίζουν 16 και περιλαμβάνουν μόνο τα ψηφία 0 μέχρι 9 και τα γράμματα Α, β, γ, δ, ε, και φ. Χρησιμοποιούμε το χ με τον αριθμό για να δείξουμε οποιοδήποτε δεκαεξαδικό αριθμό. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αντιπροσώπευση των διάφορων συστημάτων αριθμού, που διαφοροποιούν τα το ένα με το άλλο:Binary

Octal

Decimal

Hex

0000B

00Q

00

00H

0001B

01Q

01

01H

0010B

02Q

02

02H

0011B

03Q

03

03H

0100B

04Q

04

04H

0101B

05Q

05

05H

0110B

06Q

06

06H

0111B

07Q

07

07H

1000B

10Q

08

08H

1001B

11Q

09

09H

1010B

12Q

10

0AH

1011B

13Q

11

0BH

1100B

14Q

12

0CH

1101B

15Q

13

0DH

1110B

16Q

14

0EH

1111B

17Q

15

0FH

1 0000B

20Q

16

10H

Αυτός ο πίνακας παρέχει όλες τις πληροφορίες που μπορείτε πάντα να πρέπει να μετατρέψετε από τη βάση ενός αριθμού σε άλλο για τις δεκαδικές τιμές από 0 έως 16.

Οι σταθμισμένες τιμές για κάθε θέση για τους δεκαεξαδικούς αριθμούς έχουν παρουσιαστεί στον ακόλουθο πίνακα:

(Base)power

163

162

161

160

Value

4096

256

16

1


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek