Το ASCII κωδικοποιεί DLE (διαφυγή συνδέσεων στοιχείων) DC1, DC2, DC3 και DC4 (έλεγχοι συσκευών) (αρνητική αναγνώριση) SYN (σύγχρονο/μη απασχόλησης) ETB NAK (τέλος του φραγμού μετάδοσης) ΜΠΟΡΕΊ (ακυρώστε) (τέλος του μέσου) ΥΠΟ- ΟΚΕ EM (υποκατάστατων) (διαφυγή) FS (διαχωριστής αρχείων)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


DLE (Διαφυγή συνδέσεων στοιχείων):

Είναι χαρακτήρας που θα αλλάξει την έννοια ενός ή περισσότερων πλησίον ακόλουθων χαρακτήρων. Μπορεί να παρέχει το συμπληρωματικό έλεγχο, ή επιτρέπει την αποστολή των χαρακτήρων στοιχείων που έχουν οποιοδήποτε συνδυασμό κομματιών.

DC1, DC2, DC3 and DC4 (Έλεγχοι συσκευών):

Αυτοί είναι οι χαρακτήρες για τον έλεγχο των βοηθητικών συσκευών ή των ειδικών τελικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων.

NAK (Αρνητική αναγνώριση):

Είναι ένας χαρακτήρας που διαβιβάζεται από μια λαμβάνουσα συσκευή ως αρνητική απάντηση σε έναν αποστολέα. Χρησιμοποιείται ως αρνητική απάντηση στο μήνυμα ψηφοφορίας.

SYN (Σύγχρονος/τεμπελιάστε):

χρησιμοποιείται από ένα σύστημα σύγχρονης μετάδοσης για να επιτύχει το συγχρονισμό όταν δεν στέλνεται σε κανένα στοιχείο ένα σύστημα σύγχρονης μετάδοσης μπορεί να στείλει τους χαρακτήρες SYN συνεχώς.

ETB (Τέλος του φραγμού μετάδοσης):

Αυτός ο χαρακτήρας δείχνει το τέλος ενός φραγμού των στοιχείων για το σκοπό επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται για το φράξιμο των στοιχείων, όπου η δομή φραγμών δεν συσχετίζεται απαραιτήτως με το σχήμα επεξεργασίας.

CAN (Ακυρώστε):

Δείχνει ότι τα στοιχεία που του προηγούνται σε ένα μήνυμα ή έναν φραγμό πρέπει να μην ληφθούν υπόψη συνήθως επειδή ένα λάθος έχει ανιχνευθεί.

EM (Τέλος του μέσου):

Δείχνει το φυσικό τέλος μιας ταινίας, της επιφάνειας (συνήθως platter ενός δίσκου) ή άλλου μέσου ή τέλους απαιτημένη από τη χρησιμοποιημένη μερίδα του μέσου.

SUB (Υποκατάστατο):

Είναι υποκατάστατο ενός χαρακτήρα που βρίσκεται για να είναι λανθασμένος ή άκυρος.

ESC (Διαφυγή):

Είναι ένας χαρακτήρας που υπάρχεται η πρόθεση να παρασχεθεί η επέκταση κώδικα δεδομένου ότι δίνει έναν διευκρινισμένο αριθμό συνεχώς να ακολουθήσει τους χαρακτήρες μια εναλλάσσομαι έννοια.

FS (Διαχωριστής αρχείων):

Αυτός ο χαρακτήρας χρησιμοποιείται ως χαρακτήρας διαχωριστών αρχείων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek