Για να διακρίνουν μεταξύ ενός δεκαδικού Κ (1000) και ενός δυαδικού Κ (1024), τα ieee (ίδρυμα ηλεκτρικών και μηχανικών ηλεκτρονικής) πρότυπα έχουν προτείνει μετά από τη σύμβαση της χρησιμοποίησης ενός μικρού Κ για ένα δεκαδικό κιλό και ενός κύριου Κ για ένα δυαδικό κιλό αλλά αυτή η σύμβαση με κανένα τρόπο αυστηρά ακολουθείται.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Byte:

Η σημαντικότερη χρήση για μια ψηφιολέξη κρατά έναν κώδικα χαρακτήρα. Τον έχουμε συζητήσει νωρίτερα.

Kilobyte

Τεχνικά το kilobyte είναι 1024 ψηφιολέξεις, αλλά χρησιμοποιείται συχνά αόριστα ως συνώνυμο για 1000 ψηφιολέξεις. Στα δεκαδικά συστήματα, το κιλό αντιπροσωπεύει 1000 αλλά στα δυαδικά συστήματα ένα κιλό είναι 1024 (210).

Το kilobyte αντιπροσωπεύεται συνήθως από το Κ ή τα KB Για να διακρίνουν μεταξύ ενός δεκαδικού Κ (1000) και ενός δυαδικού Κ (1024), τα ieee (ίδρυμα ηλεκτρικών και μηχανικών ηλεκτρονικής) πρότυπα έχουν προτείνει μετά από τη σύμβαση της χρησιμοποίησης ενός μικρού Κ για ένα δεκαδικό κιλό και ενός κύριου Κ για ένα δυαδικό κιλό αλλά αυτή η σύμβαση με κανένα τρόπο αυστηρά ακολουθείται.


Megabyte

Το μεγαμπάιτ χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αποθήκευση στοιχείων 1048576 (220) ψηφιολέξεων αλλά όταν χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ποσοστά μεταφοράς στοιχείων όπως σε MBps, αναφέρεται σε ένα εκατομμύριο ψηφιολέξεις. Το μεγαμπάιτ βραχύνεται συνήθως ως μ ή ΜΒ.

Gigabyte

Gigabyte χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αποθήκευση 1.073.741.824 (230) ψηφιολέξεων και ένα gigabyte είναι ίσο με 1.024 μεγαμπάιτ. Gigabyte βραχύνεται συνήθως ως γ ή ΜΒ.

Terabyte

Το terabyte είναι 1.099.511.627.776 (240) ψηφιολέξεις που είναι περίπου ψηφιολέξεις 1 τρισεκατομμύριο. Το terabyte περιγράφεται μερικές φορές ως 1012 (1.000.000.000.000) ψηφιολέξεις που είναι ακριβώς ένα τρισεκατομμύριο.

Petabyte

Το Petabyte περιγράφεται ως 1.125.899.906.842.624 (250) ψηφιολέξεις. Ένα Petabyte είναι ίσο με 1.024 terabyte.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek