Κοινοί όροι Exabyte Zettabyte Yottabyte αποθήκευσης στοιχείων. Υπάρχουν διάφορα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να αναφέρουν τους όρους που δίνονται πριν από, στους διάφορους σχηματισμούς ομάδας των κομματιών των στοιχείων. Μερικές από ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένη, έχουν απαριθμηθεί

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Exabyte

Το Exabyte περιγράφεται ως 1.152.921.504.606.846.976 (260) ψηφιολέξεις. Ένα Exabyte είναι ίσο με 1.024 Petabyte.

Zettabyte

Το Zettabyte περιγράφεται ως 1.180.591.620.717.411.303.424 (270) ψηφιολέξεις που είναι περίπου 1021 (1.000.000.000.000.000.000.000) ψηφιολέξεις. Ένα Zettabyte είναι ίσο με 1.024 Exabytes.

Yottabyte

Το Yottabyte περιγράφεται ως 1.208.925.819.614.629.174.706.176 (280) ψηφιολέξεις που είναι περίπου 1024 (1.000.000.000.000.000.000.000.000) ψηφιολέξεις. Ένα Yottabyte είναι ίσο με 1.024 Zettabytes.

Κοινοί όροι αποθήκευσης στοιχείων

Υπάρχουν διάφορα ονόματα που χρησιμοποιούνται για να αναφέρουν τους όρους που δίνονται πριν από, στους διάφορους σχηματισμούς ομάδας των κομματιών των στοιχείων. Μερικές από ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένη, έχουν απαριθμηθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Όρος

Αριθμός κομματιών

Κομμάτι/ψηφίο/σημαία

1

/ Nybble

4

Ψηφιολέξη/χαρακτήρας

8

Λέξη

16

Το διπλό Word/poly' Word

32

Το πολύ μακροχρόνιο Word

64


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

 

 

 

Chapter 5

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek