Αυτός ο πίνακας πρόκειται να διευκρινίσει κάθε βήμα της μετατροπής εντούτοις στην πράξη και να πάρει την ευκολία και την ταχύτητα της μετατροπής που μπορείτε να ακολουθήσετε τον ακόλουθο τρόπο για να πάρετε τα αποτελέσματα. Αφήστε το 1980 είναι οποιοσδήποτε δεκαδικός αριθμός που μετατρέπεται στο δυαδικό αντίτιμό του.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Αυτός ο πίνακας πρόκειται να διευκρινίσει κάθε βήμα της μετατροπής εντούτοις στην πράξη και να πάρει την ευκολία και την ταχύτητα της μετατροπής που μπορείτε να ακολουθήσετε τον ακόλουθο τρόπο για να πάρετε τα αποτελέσματα.

Αφήστε το 1980 είναι οποιοσδήποτε δεκαδικός αριθμός που μετατρέπεται στο δυαδικό αντίτιμό του. Από μετά από τη μέθοδο που δίνεται στον πίνακα θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα με τον ακόλουθο τρόπο:


2

1980

 

Binary Number System Calculation

2

990

0

2

495

0

2

247

1

2

123

1

2

61

1

2

30

1

2

15

0

2

7

1

2

3

1

2

1

1

2

0

1

Όταν τακτοποιούμε τα υπόλοιπα σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους, παίρνουμε το δυαδικό αριθμό ισοδύναμο με το δεκαδικό αριθμό το 1980

= 0111 1011 1100

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek