Οι λογικοί χειριστές του γ σας αφήνουν να συνδυάσετε δύο ή περισσότερες συγγενικές εκφράσεις σε μια ενιαία έκφραση που αξιολογεί είτε αληθινός είτε ψεύτικος. Οι λογικοί χειριστές αξιολογούν είτε αληθινός είτε ψεύτικος, ανάλογα με την αληθινή είτε ψεύτικη αξία των τελεστέων τους.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Λογικοί χειριστές

Οι λογικοί χειριστές του γ σας αφήνουν να συνδυάσετε δύο ή περισσότερες συγγενικές εκφράσεις σε μια ενιαία έκφραση που αξιολογεί είτε αληθινός είτε ψεύτικος. Οι λογικοί χειριστές αξιολογούν είτε αληθινός είτε ψεύτικος, ανάλογα με την αληθινή είτε ψεύτικη αξία των τελεστέων τους.

Εάν το Χ είναι μια μεταβλητή ακέραιων αριθμών, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν τους λογικούς χειριστές θα μπορούσαν να γραφτούν με τους ακόλουθους τρόπους:

(x > 1) && (x < 5)
(x >= 2) && (x <= 4)


Χειριστής

Σύμβολο

Περιγραφή

Παράδειγμα

Χειριστές ανάθεσης

ίσος

=

ορίστε την αξία του Υ στο Χ

Χ = Υ

Μαθηματικοί χειριστές

Αύξηση

++

Αυξήσεις ο τελεστέος από έναν

++ Χ, Χ ++

Μείωση

--

Μειώσεις ο τελεστέος από έναν

ΧΧ, Χ --

Προσθήκη

+

Προσθέτει δύο τελεστέους

Χ + Υ

Αφαίρεση

-

Αφαιρεί το δεύτερο τελεστέο από τον πρώτο

Χ - Υ

Πολλαπλασιασμός

*

Πολλαπλασιάζει δύο τελεστέους

Χ * Υ

Τμήμα

/

Διαιρεί τον πρώτο τελεστέο με το δεύτερο τελεστέο

Χ/Υ

Συντελεστής

Δίνει το υπόλοιπο όταν διαιρείται ο πρώτος τελεστέος με το δεύτερο τελεστέο

x% Υ

Συγγενικοί χειριστές

Ίσος

= =

Ισότητα

Χ = = Υ

Μεγαλύτερος από

Μεγαλύτερος από

Χ > Υ

Λιγότερο από

Λιγότερο από

Χ < Υ

Μεγαλύτερο ή ίσο

> =

Μεγαλύτερο ή ίσο

Χ > = Υ

Λιγότερο ή ίσο προς

<=

Λιγότερο ή ίσο προς

Χ <= Υ

Όχι ίσος

! =

Όχι ίσος

Χ! = Υ

Λογικοί χειριστές

ΚΑΙ

&&

Αληθινό (1) μόνο εάν και exp1 και exp2 είναι αληθινά ψεύτικο (0) ειδάλλως

exp1 && exp2

Η

||

Αληθινό (1) εάν είτε exp1 είτε exp2 είναι αληθινό ψεύτικο (0) μόνο εάν και οι δύο είναι ψεύτικοι

exp1 || exp2

ΟΧΙ

!

Ψεύτικο (0) εάν exp1 είναι αληθινό αληθινό (1) εάν exp1 είναι ψεύτικο

!exp1

Πράγματα που θυμούνται για τις λογικές εκφράσεις

Χ * = Υ
Υ - = ζ + 1
α/= β
Χ + = Υ/8
y% = 3
είναι ίδιος όπως
είναι ίδιος όπως
είναι ίδιος όπως
είναι ίδιος όπως
είναι ίδιος όπως
Χ = Χ * Υ
Υ = Υ - ζ + 1
α = α/β
Χ = Χ + Υ/8
Υ = y% 3

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek