Οι βασικές έννοιες της δυναμικής κατανομής δομών γλωσσικών δεικτών προγραμματισμού γ, αυτό έχουν γίνει αποδεκτές από το αμερικανικό εθνικό ίδρυμα προτύπων (Ansi), και από την οργάνωση διεθνών προτύπων (ISO)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Με επιτρέψτε να υποθέσω ότι δεν ξέρετε τίποτα στο γ

Υποθέτω ότι δεν ξέρετε τίποτα για τον προγραμματισμό γ και επίσης να μην έχει οποιαδήποτε ιδέα του προγραμματισμού. Θα αρχίσω με τις πιό βασικές έννοιες του γ και θα σας πάρω μέχρι το υψηλό επίπεδο προγραμματισμού γ συμπεριλαμβανομένων των εννοιών συνήθως εκφοβισμού των δεικτών, των δομών, και της δυναμικής κατανομής.

Για να καταλάβει πλήρως αυτές τις έννοιες, θα πάρει ένα καλό κομμάτι του χρόνου και θα λειτουργήσει από τη μεριά σας επειδή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να πιαθούν, αλλά είναι πολύ ισχυρά εργαλεία.

Ο προγραμματισμός στο γ είναι ένα τεράστιο προτέρημα σε εκείνες τις περιοχές όπου μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Συμβολική γλώσσα (Assembly) αλλά θα το κρατούσατε μάλλον ένας απλός να γραφθείτε και εύκολος να διατηρήσετε το πρόγραμμα. Ο χρόνος που κερδίζεται στην κωδικοποίηση του γ μπορεί να είναι τεράστιος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ακόμα κι αν η γλώσσα γ απολαμβάνει ένα καλό αρχείο όταν μεταφέρονται τα προγράμματα από μια εφαρμογή σε άλλη, υπάρχουν διαφορές στους μεταγλωττιστές που θα βρείτε ότι οποτεδήποτε προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο μεταγλωττιστή.

Οι περισσότερες από τις διαφορές γίνονται προφανείς όταν χρησιμοποιείτε τις μεταβλητές επεκτάσεις όπως οι κλήσεις στο ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ DOS όταν χρησιμοποιώντας το MS-DOS, αλλά ακόμη και αυτές οι διαφορές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν από την προσεκτική επιλογή του προγραμματισμού των κατασκευασμάτων.

Όταν έγινε εμφανές ότι η γλώσσα προγραμματισμού γ γινόταν μια πολύ δημοφιλής γλώσσα διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα των υπολογιστών, μια ομάδα ενδιαφερόμενων ατόμων συναντήθηκε για να προτείνει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων για τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού γ.

Η ομάδα αντιπροσώπευσε όλους τους τομείς της βιομηχανίας λογισμικού και μετά από πολλές συνεδριάσεις, και πολλά προκαταρκτικά σχέδια, έγραψαν τελικά αποδεκτά πρότυπα για τη γλώσσα γ. Έχει γίνει αποδεκτό από το αμερικανικό εθνικό ίδρυμα προτύπων (Ansi), και από την οργάνωση διεθνών προτύπων (ISO).

Δεν αναγκάζεται επάνω σε οποιοδήποτε ομάδα ή χρήστη, αλλά δεδομένου ότι τόσο ευρέως γίνεται αποδεκτό, θα ήταν οικονομική αυτοκτονία για οποιοδήποτε συγγραφέα μεταγλωττιστών για να αρνηθεί να προσαρμοστεί στα πρότυπα.

Τα προγράμματα που γράφονται σε αυτό το βιβλίο είναι πρώτιστα για τη χρήση σε ένα ΙΒΜ-PC ή έναν συμβατό υπολογιστή αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τυποποιημένο μεταγλωττιστή Ansi δεδομένου ότι προσαρμόζεται τόσο πολύ στα πρότυπα Ansi.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek