Μια σειρά είναι ομάδα χαρακτήρων, συνήθως γράμματα της αλφαβήτου, προκειμένου να σχηματοποιηθεί η επίδειξη τυπωμένων υλών σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε φαίνεται συμπαθητικό, έχει τα σημαντικούς ονόματα και τους τίτλους, και είναι αισθητικά παρακαλώντας σε σας και τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την παραγωγή του προγράμματός σας.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σειρές

Μια σειρά είναι ομάδα χαρακτήρων, συνήθως γράμματα της αλφαβήτου, προκειμένου να σχηματοποιηθεί η επίδειξη τυπωμένων υλών σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε φαίνεται συμπαθητικό, έχει τα σημαντικούς ονόματα και τους τίτλους, και είναι αισθητικά παρακαλώντας σε σας και τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την παραγωγή του προγράμματός σας.

Στην πραγματικότητα, έχετε χρησιμοποιήσει ήδη τις σειρές στα παραδείγματα των προηγούμενων θεμάτων. Αλλά δεν είναι η πλήρης εισαγωγή των σειρών. Υπάρχουν πολλές πιθανές περιπτώσεις στον προγραμματισμό, όπου η χρήση των σχηματοποιημένων σειρών βοηθά τον προγραμματιστή για να αποφύγει τις πάρα πολλές περιπλοκές στο πρόγραμμα και πάρα πολλά ζωύφια φυσικά.

Ένας πλήρης καθορισμός μιας σειράς είναι μια σειρά στοιχείων τύπων χαρακτήρα που ολοκληρώνονται από έναν κενό χαρακτήρα (`\0").

Όταν το γ πρόκειται να χρησιμοποιήσει μια σειρά των στοιχείων με κάποιο τρόπο, είτε για να την συγκρίνει με μια άλλη σειρά, η παραγωγή αυτό, το αντιγράφει σε μια άλλη σειρά, ή οποιοσδήποτε, οι λειτουργίες οργανώνονται για να κάνουν τι καλούνται για να κάνουν έως ότου ανιχνεύεται ένας μηδενικός.

Δεν υπάρχει κανένας βασικός τύπος στοιχείων για μια σειρά στο γ αντ' αυτού οι σειρές στο γ εφαρμόζονται ως σειρά χαρακτήρων. Παραδείγματος χάριν, για να αποθηκεύσετε ένα όνομα θα μπορούσατε να κηρύξετε μια σειρά χαρακτήρα αρκετά μεγάλη να αποθηκεύσετε το όνομα, και να χρησιμοποιήσετε έπειτα τις κατάλληλες λειτουργίες βιβλιοθηκών για να χειριστείτε το όνομα.

Το ακόλουθο παράδειγμα επιδεικνύει τη σειρά στην οθόνη, που εισάγεται από το χρήστη:

#include <stdio.h>
int main()
{
char name[80]; /* Δημιουργήστε μια σειρά χαρακτήρα
called name */

printf("Enter your name: ");
gets(name);

printf("The name you entered was %s\n", name);
return 0;
}

Η εκτέλεση του προγράμματος θα είναι ::

Enter your name: Tarun Tyagi
The name you entered was Tarun Tyagi

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek