Στατικές πτητική ουσία ορισμών χαρακτηριστών λέξης κλειδιού μεταβλητές και κατηγορία αποθήκευσης τροποποιητών καταλόγων, υπάρχουν δύο περισσότεροι τροποποιητές που λιγότερο συνήθως χρησιμοποιούνται. Ο τροποποιητής πτητικών ουσιών και καταλόγων. Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για πολυνηματώδη και διακόπτει τους σκοπούς επεξεργασίας κ.λπ....

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Αλλά εάν χρειάζεστε την πρόσβαση στη μεταβλητή από όλες τις λειτουργίες το σε ολόκληρο αρχείο πηγής, αυτό μπορεί επίσης καμένος με τη στατική λέξη κλειδί, αλλά με την τοποθέτηση του καθορισμού έξω από όλες τις λειτουργίες. Παραδείγματος χάριν:

#include <stdio.h>

static int num = 10; /* θα είναι προσιτός από το ολόκληρο αρχείο πηγής */

int main(void)
{
printf("The Number Is: %d\n", num);
return 0;
}

Και υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου μια μεταβλητή πρέπει να είναι προσιτή από το ολόκληρο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να αποτελεσθεί από διάφορα αρχεία πηγής. Αυτό καλείται σφαιρικό μεταβλητό και πρέπει να αποφευχθεί όταν δεν απαιτείται.

Αυτό γίνεται επίσης με την τοποθέτηση του καθορισμού έξω από όλες τις λειτουργίες, αλλά χωρίς χρησιμοποίηση της στατικής λέξης κλειδιού:

#include <stdio.h>

int num = 10; /* θα είναι προσιτός από το ολόκληρο πρόγραμμα! */

int main(void)
{
printf("The Number Is: %d\n", num);
return 0;
}

Υπάρχει επίσης η extern λέξη κλειδί, η οποία χρησιμοποιείται για την πρόσβαση των σφαιρικών μεταβλητών σε άλλες ενότητες. Υπάρχουν επίσης μερικοί χαρακτηριστές που μπορείτε να προσθέσετε στους μεταβλητούς ορισμούς. Ο σημαντικότερος τους είναι const. Μια μεταβλητή που ορίζεται ως const δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Υπάρχουν δύο περισσότεροι τροποποιητές που λιγότερο συνήθως χρησιμοποιούνται. Ο τροποποιητής πτητικών ουσιών και καταλόγων. Ο πτητικός τροποποιητής απαιτεί το μεταγλωττιστή για να έχει πρόσβαση πραγματικά στη μεταβλητή κάθε φορά που διαβάζεται. Μπορεί να μην βελτιστοποιήσει τη μεταβλητή με την τοποθέτηση του σε έναν κατάλογο ή έτσι. Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για πολυνηματώδη και διακόπτει τους σκοπούς επεξεργασίας κ.λπ....

Ο τροποποιητής καταλόγων ζητά από το μεταγλωττιστή για να βελτιστοποιήσει τη μεταβλητή σε έναν κατάλογο. Αυτό είναι μόνο δυνατό με τις αυτόματες μεταβλητές και σε πολλές περιπτώσεις ο μεταγλωττιστής μπορεί καλύτερα να επιλέξει τις μεταβλητές που βελτιστοποιούν στους καταλόγους, έτσι αυτή η λέξη κλειδί είναι πεπαλαιωμένη. Η μόνη άμεση συνέπεια της παραγωγής ενός μεταβλητού καταλόγου είναι ότι η διεύθυνσή της δεν μπορεί να ληφθεί.

Ο πίνακας των μεταβλητών, που δίνεται στην επόμενη σελίδα περιγράφει την κατηγορία αποθήκευσης τύπου πέντε κατηγοριών αποθήκευσης.

Στον πίνακα βλέπουμε ότι η λέξη κλειδί extern τοποθετείται σε δύο σειρές. Η extern λέξη κλειδί χρησιμοποιείται στις λειτουργίες για να δηλώσει μια στατική εξωτερική μεταβλητή που καθορίζεται αλλού.

Μεταβλητή κατηγορία αποθήκευσης

Ορισμένος ως

Πεδίο

Κατηγορία

Λέξη κλειδί

Αυτόματος

Η λέξη κλειδί είναι προαιρετική

Προσωρινός

Σε μια λειτουργία

Τοπικός

Στατικός

στατικός

Προσωρινός

Σε μια λειτουργία

Τοπικός

Κατάλογος

κατάλογος

Προσωρινός

Σε μια λειτουργία

Τοπικός

Εξωτερικός

Προαιρετικός

Μόνιμος

Έξω από μια λειτουργία

Σφαιρικός (όλα τα αρχεία)

Εξωτερικός

Στατικός

Μόνιμος

Έξω από μια λειτουργία

Σφαιρικός (ένα αρχείο)

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek