Η εισαγωγή στα στοιχεία βασικών υπολογιστών και ο στόχος ανίχνευσης λαθών δίσκων ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ την εντολή του προγραμματισμού εγγράφου πίσω επάνω των βασικών αρχιτεκτονικής υπολογιστών συνελεύσεων κωδικοποίησης πληροφοριών οδηγίας DBR

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 6

Εισαγωγή στα βασικά υπολογιστών

Εισαγωγή

Μερικοί χρόνοι, σε μερικές περιπτώσεις όταν προσπαθείτε να ανακτήσετε τα στοιχεία ή εκτελείτε οποιαδήποτε στοιχεία και ο στόχος ανίχνευσης λαθών δίσκων (ή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άλλοσδήποτε σχετικός με το σύστημα στόχος) αυτό είναι πολύ κατάλληλος να χρησιμοποιήσει ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ την εντολή του εγγράφου.

Επίσης μπορεί να είναι δυνατό για μερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις ότι το θεωρείτε εύκολο να κάνετε εκείνο τον ιδιαίτερο στόχο με τη βοήθεια DEBUG έπειτα με τον προγραμματισμό. Πάρτε ένα παράδειγμα. Η ακόλουθη κωδικοποίηση διορθώνει θα είναι επαρκής για να αποτελέσει το πίσω μέρος DBR. Ακριβώς δακτυλογραφήστε τις ακόλουθες γραμμές:

DEBUG BKDBR.BIN
L 100 2 0 1
R CX
200
W
Q

Εδώ μπορείτε να δείτε ότι μόνο με τη δακτυλογράφηση των ανωτέρω λίγες γραμμές εσείς μπορούν να αποφύγουν για να γράψουν ένα πρόγραμμα. Δείτε ένα άλλο παράδειγμα της κωδικοποίησης που φορτώνει το εφεδρικό αντίγραφο DBR στο δίσκο

Πάντα θυμηθείτε! Μην δοκιμάστε αυτό χωρίς την πλήρη γνώση. Να είστε βέβαιος τι πρόκειται να κάνετε. Μια απρόσεκτη χρήση των ακόλουθων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη απώλεια στοιχείων δεδομένου ότι η κακή χρήση της οδηγίας μπορεί να προκαλέσει όλες τις πληροφορίες σας του δίσκου απρόσιτου.

DEBUG BKDBR.BIN
W 100 2 0 1
Q

Με τη θέα της κωδικοποίησης αυτού του παραδείγματος μπορείτε εύκολα να υποθέσετε πόσο μπορεί να σας βοηθήσει όταν το χρειάζεστε πιό πολύ. Επίσης δεν είναι δυνατό να γίνει ο προγραμματισμός σε κάθε κατάσταση. Εντούτοις μέσα σε ένα όριο των απλών περιπτώσεων του προβλήματος, για να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες συνελεύσεων, πρέπει ακριβώς να αντιγράψετε το debug.exe/to debug.com στο δίσκο μποτών σας και να αρχίσετε τον κώδικα.

Η λειτουργία και τα περιγεγραμμένα παραδείγματα σε αυτό το κεφάλαιο και σε αυτό το βιβλίο είναι συμβατές με x86 την οικογενειακή αρχιτεκτονική επεξεργαστών της Intel μόνο.

Καταρχήν πρέπει να πάρουμε λίγη γνώση βασικών αρχιτεκτονικής υπολογιστών για να καταλάβουμε τους όρους που χρησιμοποιούνται στα ερχόμενα τμήματα περιγράφοντας τη λειτουργία και τα παραδείγματα στα διαφορετικά στάδια. Ξέρτε μερικά βασικά αρχιτεκτονικής υπολογιστών:

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

 

 

Chapter5

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

 

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek