Η οδηγία MOV διακόπτει τη μεταφορά στοιχείων μεταξύ των καταλόγων κυττάρων μνήμης και οι διακοπές συσσωρευτών είναι αιτίες ΚΜΕ μιας υλικού δυνατότητας για να ανασταλεί η εκτέλεση, εκτός από τη θέση της, μεταφορά σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση θέσης ενός προγράμματος

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Οδηγία MOV

Χρησιμοποιημένος στη μεταφορά στοιχείων μεταξύ των κυττάρων μνήμης, των καταλόγων και του συσσωρευτή. Η σύνταξη είναι η ακόλουθη:

MOV προορισμός, πηγή

Οι διαφορετικές μετακινήσεις των στοιχείων που επιτρέπονται για αυτήν την οδηγία παρουσιάζονται στον πίνακα που δίνεται έπειτα:

Του Θ*ς. αριθ..

Προορισμός

Πηγή

1.

μνήμη

συσσωρευτής

2.

συσσωρευτής

μνήμη

3.

κατάλογος τμήματος

μνήμη/κατάλογος

4

μνήμη/κατάλογος

κατάλογος τμήματος

5.

Κατάλογος

κατάλογος

6.

Κατάλογος

μνήμη

7.

μνήμη

κατάλογος

8.

Κατάλογος

άμεσα στοιχεία

9.

μνήμη

άμεσα στοιχεία

 

Δείτε ένα παράδειγμα:

MOV AX,0006
MOV BX,AX
MOV AX,4C00
INT 21

Αυτό το πρόγραμμα κινεί την αξία 0006H προς τον κατάλογο ΤΣΕΚΟΥΡΙΏΝ, κατόπιν κινεί το περιεχόμενο του ΤΣΕΚΟΥΡΙΟΎ (0006h) προς τον κατάλογο BX, και τελικά κινεί την αξία 4C00h προς τον κατάλογο ΤΣΕΚΟΥΡΙΏΝ για να τελειώσει την εκτέλεση με τη 4C επιλογή της 21h διακοπής. Θα πάρουμε μια συνοπτική εισαγωγή διακόπτουμε 13H και διακόπτουμε 21H αργότερα.

Διακοπές

Διακόψτε είναι μια δυνατότητα υλικού που αναγκάζει την ΚΜΕ για να αναστείλει την εκτέλεση, εκτός από τη θέση της, και τη μεταφορά σε μια συγκεκριμένη θέση. Η θέση μεταφοράς διευκρινίζει τη διεύθυνση ενός προγράμματος που προορίζεται να λάβει μέτρα σε απάντηση διακόπτει. Το πρόγραμμα που εκτελείται ως αποτέλεσμα διακόπτει καλείται διακόπτει - διαχειριζόμενο πρόγραμμα.

Παραδείγματος χάριν, εάν το DOS θέλει να στείλει κάποιες πληροφορίες στο ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ ή το ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ θέλει να στείλει κάποιες πληροφορίες στο συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, το DOS ή το ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ παράγει διακόπτει. Όποτε διακόψτε παράγεται, ο υπολογιστής αναστέλλει οποιο δήποτε κάνει και φροντίζει αρχικά τη λειτουργία που έχει παραγάγει διακόπτει.

Κάθε συσκευή ικανή διακόπτει δίνεται έναν μοναδικό διακόπτει τον αριθμό για να προσδιορίσει ποια συσκευή παράγει αυτοί διακόπτει. Θα συζητήσουμε όλες τις λειτουργίες και οι υπο- λειτουργίες διακόπτουν 13H, οι επεκτάσεις διακόπτουν 13H και διακόπτουν 21H μέσα σε αυτό το βιβλίο.

Βασικά, οι διακοπές μπορούν να είναι ακολουθίας τριών τύπων:

  1. Εσωτερικές διακοπές υλικού
  2. Εξωτερικές διακοπές υλικού
  3. Διακοπές λογισμικού
Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek