Διακόπτει την εσωτερική εξωτερική εκτέλεση διακοπών υλικού και λογισμικού ενός εικονικού εσωτερικού ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ DOS οδηγίας assembler INT ολοκληρωμένων κυκλωμάτων συνεπεξεργαστών ΚΜΕ απομακρυσμένων συσκευών ρολογιών υπολογιστών προγράμματος

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Εσωτερικές διακοπές υλικού

Οι εσωτερικές διακοπές παράγονται από ορισμένα γεγονότα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος. Αυτός ο τύπος διακοπών ρυθμίζεται στο σύνολό τους από το υλικό και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν.

Ένα σαφές παράδειγμα αυτού του τύπου διακοπών είναι αυτό που πραγματοποηεί το μετρητή του εσωτερικού ρολογιού υπολογιστών, το υλικό κάνει την κλήση σε αυτήν την διακοπή αρκετές φορές κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου προκειμένου να διατηρηθεί ο χρόνος ενημερωμένος.

Αν και δεν μπορούμε άμεσα να διαχειριστούμε αυτήν την διακοπή, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη χρονική ενημέρωση με τη βοήθεια του λογισμικού ακόμα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματά του στον υπολογιστή στο όφελός μας. Παραδείγματος χάριν για να δημιουργήσουμε ένα εικονικό ρολόι ενημερωμένο συνεχώς πρέπει μόνο να γράψουμε ένα πρόγραμμα που διαβάζει την πραγματική αξία του μετρητή και να το μεταφράσουμε σε ένα κατανοητό σχήμα για το χρήστη.

Εξωτερικές διακοπές υλικού

Οι εξωτερικές διακοπές παράγονται από τις απομακρυσμένες συσκευές, όπως τα πληκτρολόγια, οι εκτυπωτές, οι κάρτες επικοινωνίας, κ.λπ.... Παράγονται επίσης από τους συνεπεξεργαστές. Δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν οι εξωτερικές διακοπές.

Αυτές οι διακοπές δεν στέλνονται άμεσα στην ΚΜΕ αλλά στέλνονται σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα η του οποίου λειτουργία είναι να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά αυτός ο τύπος διακοπών

Διακοπές λογισμικού

Οι διακοπές λογισμικού μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα από την assembler επικαμένος τον αριθμό της επιθυμητής διακοπής με την οδηγία INT.

_ ο χρήση διακοπή βοηθώ εμάς ο δημιουργία πρόγραμμα και με χρησιμοποιώ αυτός μας πρόγραμμα παίρνω σύντομος. Είναι ευκολότερο να γίνουν κατανοητός και έχουν συνήθως μια καλύτερη απόδοση που οφείλεται συνήθως στο μικρότερο μέγεθός τους. Αυτός ο τύπος διακοπών μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: οι ενεργές διακοπές DOS συστημάτων και οι διακοπές ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ.

Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι οι ενεργές διακοπές συστημάτων είναι ευκολότερες να χρησιμοποιήσουν αλλά είναι επίσης πιό αργές δεδομένου ότι αυτές οι διακοπές χρησιμοποιούν το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ για να επιτύχουν το στόχο τους, αφ' ετέρου οι διακοπές ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ είναι πολύ γρηγορότερες αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι αφού είναι μέρος του υλικού, είναι πολύ συγκεκριμένες και μπορούν να ποικίλουν την εξάρτηση ακόμη και από το εμπορικό σήμα κατασκευαστών του κυκλώματος.

Η εκλογή του τύπου διακοπής στη χρήση θα εξαρτηθεί απλώς από τα χαρακτηριστικά που θέλετε να δώσετε το πρόγραμμά σας.

Δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσουμε διακόπτουμε για την αποκατάσταση στοιχείων τον προγραμματισμό με τη βοήθεια της γλώσσας γ μέσω Interrupt του χειρισμού με το γ, θα συζητήσουμε μόνο διακόπτουμε 13H, διακόπτουμε τις επεκτάσεις 13H και διακόπτουμε τις ρουτίνες 21H ειδικά. Δεν είναι τόσο σημαντικό να συζητηθεί όλος ο άλλος διακόπτει και οι λειτουργίες τους επειδή στη γλώσσα γ, οι ευκολότερες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για να εκτελέσουν τους περισσότερους από εκείνους τους στόχους. Εντούτοις, η γνώση Interrupt 13H και των επεκτάσεών της είναι πρέπει, για τον προγραμματισμό αποκατάστασης στοιχείων.

Πάρτε μια συνοπτική εισαγωγή Interrupt 20H και διακόψτε 21H. Η αξία γραπτή εντός παρενθέσεως (όπως 0x20) δείχνει, πώς να χρησιμοποιήσει

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek