Λειτουργία 44H INT 21H (0x21) (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 0CH (0x0C ή 12) I/O γενικός I/O έλεγχος CTRL για τις συσκευές 44H χαρακτήρα (0x44 ή 68 0DH (0x0D ή 13) συσκευές φραγμών 44H (0x44 ή 68) 0EH (0x0E ή 14) παίρνουν 44H (0x44 ή 68 0FH (0x0F ή 15) ο λογικός χάρτης 45H κίνησης συνόλου (0x45 ή 69) που διπλό 46H (0x46 ή 70) επαναπροσανατολίζει τη λαβή 47H (0x47 ή 71) παίρνουν τον τρέχοντα κατάλογο

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 0CH (0x0C ή 12) I/O CTRL; γενικός I/O έλεγχος για τις συσκευές χαρακτήρα

Call with: AH = 44H
AL = 0CH
BX = handle

CH =category (major) code:

00H     =          unknown
01H     =          COM1, COM2, COM3,OR COM4
03H     =          CON (keyboard and display)
05H     =          LPT1, LPT2, OR LPT3

CL                   =          function (minor) code:

45H = θέστε την αρίθμηση επανάληψης
4AH = επίλεκτη σελίδα κώδικα
4CH = προετοιμασία σελίδων κώδικα έναρξης
4DH = προετοιμασία σελίδων κώδικα τελών
5FH = θέστε τις πληροφορίες επίδειξης
65H = πάρτε την αρίθμηση επανάληψης
6AH = επιλεγμένη ερώτηση σελίδα κώδικα
6BH = η ερώτηση προετοιμάζει τον κατάλογο
7FH = πάρτε τις πληροφορίες επίδειξης

DS: DX = segment: offset of parameter block

Returns: If function successful
Carry flag = clear
And if called with CL = 65H, 6AH, 6BH or 7FH
DS: DX = segment: offset of parameter block

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Παρέχει έναν γενικής χρήσης μηχανισμό για την επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων εφαρμογής και των οδηγών χαρακτήρας-συσκευών.

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 0DH (0x0D ή 13) I/O CTRL > γενικός I/O έλεγχος για τις συσκευές φραγμών

Call with: AH = 44H
AL = 0DH
BL = drive code (0 =default, 1=A,
2=B, etc.)
CH = category (major) code:
08H = disk drive
CL = function (minor) code:

40H = θέστε τις παραμέτρους Drive
41H = γράψτε τη διαδρομή
42H = το σχήμα και ελέγχει τη διαδρομή
47H = θέστε τη σημαία πρόσβασης
60H = πάρτε τις παραμέτρους συσκευών
61H = διαβασμένη διαδρομή
62H = ελέγξτε τη διαδρομή
67H = πάρτε τη σημαία πρόσβασης

DS: DX = τμήμα: όφσετ του φραγμού παραμέτρου

DS: DX = segment: offset of parameter block

Returns: If function successful
Carry flag = clear
And if called with CL = 60H or 61H
DS: DX = segment: offset of parameter block

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία παρέχει έναν γενικής χρήσης μηχανισμό για την επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων εφαρμογής και των οδηγών φραγμός-συσκευών. Επιτρέπει ένα πρόγραμμα για να επιθεωρηθούν ή να αλλαχτούν οι παράμετροι συσκευών για μια λογική κίνηση και για να διαβαστούν, να γραφτούν, να σχηματοποιηθούν, και να ελεγχθούν οι διαδρομές δίσκων κατά τρόπο υλικό-ανεξάρτητο.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 0EH (0x0E ή 14) το I/O CTRL -->> παίρνουν το λογικό χάρτη κίνησης

Call with: AH = 44H
AL = 0EH
BL = drive code (0 = default, 1=A,
2=B, etc.)

Returns: If function successful
Carry flag = clear
AL = mapping code
00H, if only one logical drive code
assigned to the block device
01H-1AH logical drive code (1=A,
2=B, etc.) mapped to the block device

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Επιστρέφει το λογικό κώδικα κίνησης που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για να έχει πρόσβαση στη διευκρινισμένη κίνηση φραγμών.

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 0FH (0x0F ή 15) I/O CTRL > θέτουν το λογικό χάρτη κίνησης

Call with: AH = 44H
AL = 0FH
BL = drive code (0 = default, 1=A,
2=B, etc.)

Returns: If function successful
Carry flag = clear
AL = mapping code
00H, if only one logical drive code
assigned to the block device

01H-1AH, logical drive code (1=A,
2=B, etc.) mapped to the
block device

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία θέτει τον επόμενο λογικό κώδικα κίνησης που θα χρησιμοποιηθεί για να παραπέμψει μια συσκευή φραγμών.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 45H (0x45 ή 69) > διπλή λαβή

Call with: AH = 45H
BX = handle to be duplicated

Returns: If function successful
Carry flag = clear
AX = new handle

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία επιστρέφει μια νέα λαβή που αναφέρεται στην ίδιο συσκευή ή το αρχείο στην ίδια θέση για τη δεδομένη λαβή για μια αυτήν την περίοδο ανοικτό συσκευή ή ένα αρχείο.

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 46H (0x46 ή 70) > επαναπροσανατολίζει τη λαβή

Call with: AH = 46H
BX = handle for file or device
CX = handle to be redirected

Returns: If function successful
Carry flag = clear

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Εάν υπάρχουν δύο δεδομένες λαβές, αυτή η λειτουργία κάνει τη δεύτερη λαβή να αναφερθεί στην ίδιο συσκευή ή το αρχείο στην ίδια θέση με την πρώτη λαβή. Η δεύτερη λαβή λέγεται έπειτα για να επαναπροσανατολιστεί.

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 47H (0x47 ή 71) > παίρνει τον τρέχοντα κατάλογο

Call with: AH = 47H
DL = drive code (0 =default, 1=A,
2=B, etc.)
DS: SI = segment: offset of 64-byte buffer

Returns: If function is successful
Carry flag = clear
Και τον απομονωτή γεμίζουν μέσα με το πλήρες όνομα διαδρομής κυκλώματος από τη ρίζα του τρέχοντος καταλόγου.

If function is unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία λαμβάνει μια σειρά ASCIIZ που περιγράφει την πορεία από τη ρίζα στον τρέχοντα κατάλογο, και το όνομα εκείνου του καταλόγου.

Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek