Η λειτουργία INT 21H (0x21) 5FH (0x5F ή 95), υπο- λειτουργία 03H (0x03) επαναπροσανατολίζει τη συσκευή 5FH (0x5F ή 95), η υπο- λειτουργία 04H (0x04) ακυρώνει τον επαναπροσανατολισμό 62H συσκευών (0x62 ή 98) παίρνει τη διεύθυνση 65H προθέματος τμήματος προγράμματος (PSP) (0x65 ή 101) παίρνει τις εκτεταμένες πληροφορίες 66H χωρών (0x66 ή 102) παίρνει ή θέτει τη σελίδα 67H κώδικα (0x67 ή 103) την καθορισμένη λαβή μετρά 68H (0x68 ή 104) δεσμεύει το αρχείο 6CH (0x6C ή 108) εκτεταμένο ανοικτό αρχείο

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 5FH (0x5F ή 95), υπο- λειτουργία 03H (0x03) > επαναπροσανατολίζει τη συσκευή

Call with: AH = 5FH
AL = 03H
BL = device type
03H, if printer
04H, if drive
DS: SI = segment: offset of ASCIIZ local
device name
ES: DI = segment: offset of ASCIIZ network
name, followed by ASCIIZ password

Returns: If function successful
Carry flag = clear

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Καθιερώνει τον επαναπροσανατολισμό μέσω το δίκτυο με την ένωση ενός τοπικού ονόματος συσκευών με ένα όνομα δικτύων. Αυτή η κλήση λειτουργίας είναι μόνο διαθέσιμη όταν τρέχουν τα δίκτυα της Microsoft και η ενότητα αρχείο-διανομής (ΜΕΡΙΔΙΟ EXE) έχει φορτωθεί.

Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 5FH (0x5F ή 95), υπο- λειτουργία 04H (0x04) > Ακυρώστε τον επαναπροσανατολισμό συσκευών

Call with: AH = 5FH
AL = 04H

DS: SI = segment: offset of ASCIIZ local
device name

Returns: If function successful
Carry flag = clear

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία ακυρώνει ένα προηγούμενο αίτημα επαναπροσανατολισμού με την αφαίρεση της ένωσης ενός τοπικού ονόματος συσκευών με ένα όνομα δικτύων. Αυτή η κλήση λειτουργίας είναι μόνο διαθέσιμη όταν τρέχουν τα δίκτυα της Microsoft και η ενότητα αρχείο-διανομής όπως το ΜΕΡΙΔΙΟ EXE έχει φορτωθεί.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 60H (0x60 ή 96) > διατηρημένος

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 61H (0x61 ή 97) > διατηρημένος

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 62H (0x62 ή 98) > παίρνει τη διεύθυνση προθέματος τμήματος προγράμματος (PSP)

Call with: AH = 62H

Returns: BX = segment address of program segment
prefix

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία λαμβάνει τη διεύθυνση τμήματος (παράγραφος) του προθέματος τμήματος προγράμματος (PSP) για το πρόγραμμα αυτήν την περίοδο εκτέλεσης.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 64H (0x64 ή 100) > διατηρημένος

INT 21H

Λειτουργία 65H (0x65 ή 101) > παίρνει τις εκτεταμένες πληροφορίες χωρών

Call with: AH = 65H
AL = sub function
00H = Get General
Internationalization Information
02H = Get Pointer to Uppercase
Table
04H = Get Pointer to Filename
Uppercase Table
06H = Get Pointer to Collating Table
07H = Get Pointer to Double-Byte
Character Set (DBCS) Vector
BX = code page of interest (-1 = active
CON device)
CX = length of buffer to receive
information (must be >=5)
DX = country ID (-1 = default)
ES: DI = address of buffer to receive
information

Returns: If function successful
Carry flag = clear
Και ζητούμενα στοιχεία που τοποθετούνται στην κλήση του απομονωτή του προγράμματος

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτό λαμβάνει τις πληροφορίες για τη διευκρινισμένη σελίδα χωρών ή/και κώδικα. Αναφέρετε τον πίνακα διεθνοποίησης που δίνεται πριν για να ξέρει για τις ψηφιολέξεις πληροφοριών.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 66H (0x66 ή 102) > παίρνει ή θέτει τη σελίδα κώδικα

Call with: AH = 66H
AL = sub function
01H = Get Code Page
02H = Select Code Page
BX = code page to select, if AL = 02H

Returns: If function is successful
Carry flag = clear
And, if called with AL = 01H
BX = active code page
DX = default code page

If function is unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία λαμβάνει ή επιλέγει την τρέχουσα σελίδα κώδικα.

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 67H (0x67 ή 103) > θέτει την αρίθμηση λαβών

Call with: AH = 67H
BX = number of desired handles

Returns: If function is successful
Carry flag = clear

If function is unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία θέτει το μέγιστο αριθμό αρχείων και συσκευών που μπορεί ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις λαβές η τρέχουσα διαδικασία να ανοίξει.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 68H (0x68 ή 104) > δεσμεύει το αρχείο

Call with: AH = 68H
BX = handle

Returns: If function successful
Carry flag = clear

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία αναγκάζει όλα τα στοιχεία στους εσωτερικούς απομονωτές του MS-DOS που συνδέονται με μια διευκρινισμένη λαβή για να γραφτεί φυσικά στη συσκευή. Εάν η λαβή αναφέρεται σε ένα αρχείο, και το αρχείο έχει τροποποιηθεί, μέγεθος ο χρόνος και τα γραμματόσημα και τα αρχεία ημερομηνίας στο λήμμα καταλόγου ρίζας του αρχείου, ενημερώνονται.


INT 21H (0x21)

Λειτουργία 69H (0x69 ή 105) > διατηρημένος

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 6AH (0x6A ή 106) > διατηρημένος

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 6BH (0x6B ή 107) > διατηρημένος

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 6CH (0x6C ή 108) > εκτεταμένο ανοικτό αρχείο

Call with: AH = 6CH
AL = 00H
BX = open mode

Κομμάτι (σ)

Σημασία

0-2

Τύπος πρόσβασης
000 = μόνο ανάγνωσης
001 = γράφω-μόνο
010 = ανάγνωσης-γραφής

3

Διατηρημένο (0)

4-6

Διανομή του τρόπου
000 = συμβατότητα
001 = αρνούνται ανάγνωση-γραφής (αρνηθείτε όλοι)
010 = αρνούνται γράφουν
011 = αρνούνται διαβασμένος
100 = δεν αρνούνται κανενός

7

Κληρονομιά
0 = διαδικασία παιδιών κληρονομούν τη λαβή
1 = παιδί δεν κληρονομεί τη λαβή

8-12

Διατηρημένο (0)

13

Κρίσιμος χειρισμός λάθους
0 = εκτελούν το INT 24H
1 = επιστροφής λάθος στη διαδικασία

14

Γράφω-μέσω
0 = γράφουν μπορούν να αποθηκευθούν και να αναβληθούν
1 = φυσικός γράφει κατά παράκληση το χρόνο

15

Διατηρημένο (0)

                                                                                                                                                         

CX = file attribute (bits may be combined;
if ignored if open refer Bits Significance table.

DX = open flag

Κομμάτι (σ)

Σημασία

0-3

Δράση εάν το αρχείο υπάρχει
0000 = αποτυγχάνουν
0001 = ανοικτό αρχείο
0010 = αντικαθιστούν το αρχείο

4-7

Η δράση εάν το αρχείο όχι υπάρχει
0000 = αποτυγχάνουν
0001 = δημιουργούν το αρχείο

8-15

Διατηρημένο (0)

DS: SI = segment: offset of ASCIIZ pathname

Returns: If function successful
Carry flag = clear
AX = handle
CX = action taken
1 = file existed and was
opened
2 = file did not exists and
was created
3 = file existed and was
replaced

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία ανοίγει, δημιουργεί ή αντικαθιστά ένα αρχείο στον οριζόμενο ή κατάλογο προεπιλογής στην οριζόμενη ή κίνηση δίσκων προεπιλογής για ένα δεδομένο όνομα διαδρομής κυκλώματος ASCIIZ και επιστρέφει μια λαβή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα για την επόμενη πρόσβαση στο αρχείο.

Εάν οποιοδήποτε στοιχείο του ονόματος διαδρομής κυκλώματος δεν υπάρχει ή το αρχείο δημιουργείται στον κατάλογο ρίζας και ο κατάλογος ρίζας είναι πλήρης ή το αρχείο δημιουργείται και ένα αρχείο με το ίδιο όνομα και τις μόνο ανάγνωσης ιδιότητες υπάρχει ήδη στο διευκρινισμένο κατάλογο ή ο χρήστης έχει τα ανεπαρκή δικαιώματα πρόσβασης, η λειτουργία αποτυγχάνει.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

 

 

Chapter 7

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek