Η ΚΜΕ καταχωρεί τον εσωτερικό γενικής χρήσης καταλόγων συσσωρευτών βασικών μετρώντας στοιχείων πρόσθετο μπαταριών κώδικα τμήματος βάσεων δεικτών πηγής προορισμού κατάλογο Di SP IP Si σημείου βρασμού καισίου ΤΣΕΚΟΥΡΙΏΝ BX CX DX DS ES SS σημαιών οδηγίας δεικτών επόμενο

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

Κατάλογοι ΚΜΕ

Η ΚΜΕ έχει 4 εσωτερικούς καταλόγους, καθένα 16 μπιτ. Πρώτο τα τέσσερα, το ΤΣΕΚΟΥΡΙ, το BX, το CX, και DX είναι κατάλογοι γενικής χρήσης και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κατάλογοι 8 μπιτ, εάν χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο αυτό είναι απαραίτητα για να αναφερθούν σε τους παραδείγματος χάριν όπως: AH και Al, το οποίο είναι οι υψηλές και χαμηλές ψηφιολέξεις του καταλόγου ΤΣΕΚΟΥΡΙΏΝ. Αυτή η ονοματολογία ισχύει επίσης στους καταλόγους BX, CX, και DX.

Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery

Οι κατάλογοι που είναι γνωστοί από τα συγκεκριμένα ονόματά τους:

        Register   

Specific Name

          AX
          BX
          CX
          DX
          DS
          ES
          SS
          CS
          BP
          SI
          DI
          SP
          IP
          F

Accumulator
Base register
Counting register
Data register
Data segment register
Extra segment register
Battery segment register
Code segment register
Base pointers register
Source index register
Destination index register
Battery pointer register
Next Instruction pointer register
Flag register

Εντούτοις θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς κατάλογος διακόπτουμε μέσα να προγραμματίσουμε μέσω του γ στα επόμενα κεφάλαια λεπτομερώς αλλά η εκμάθηση των βασικών της Συμβολικής γλώσσας (Assembly) εδώ θα είναι καλή ιδανική και θα μας βοηθήσει μέσω του προγραμματισμού των διαδικασιών δίσκων κ.λπ....

Είναι δυνατό να απεικονίσουν οι τιμές των εσωτερικών καταλόγων της ΚΜΕ που χρησιμοποιεί το Debug πρόγραμμα. Για να αρχίσει με Debug, δακτυλογραφήστε την ακόλουθη υπαγόρευση στον υπολογιστή σας:

C:/>Debug <Enter>

Στην επόμενη γραμμή που μια εξόρμηση θα εμφανιστεί, αυτό είναι ο δείκτης Debug, αυτήν τη στιγμή οι οδηγίες Debug μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

- r <Enter>

Όλο το περιεχόμενο των εσωτερικών καταλόγων της ΚΜΕ επιδεικνύεται. Μια εναλλακτική λύση της εξέτασης τους είναι να χρησιμοποιηθεί η εντολή "ρ" που χρησιμοποιεί ως παράμετρο το όνομα του καταλόγου η ο οποίος αξία θέλει να φανεί. Παραδείγματος χάριν:

-rbx <Enter>

Αυτή η οδηγία θα επιδείξει μόνο το περιεχόμενο του καταλόγου BX και τις Debug αλλαγές δεικτών από "-" to ":"

Όταν η υπαγόρευση είναι όπως αυτό, είναι δυνατό να αλλαχτεί η αξία του καταλόγου που εβλέίδε με τη δακτυλογράφηση της νέας αξίας και < εισάγετε >, ή η παλαιά αξία μπορεί να αφεθεί με τη συμπίεση εισάγει χωρίς δακτυλογράφηση οποιασδήποτε άλλησδήποτε αξίας.

Είναι δυνατό να αλλάξει η αξία του καταλόγου σημαιών, και να χρησιμοποιήσει ως δομή ελέγχου στα προγράμματά μας όπως θα δούμε αργότερα. Κάθε κομμάτι του καταλόγου έχει ένα ειδικό όνομα και η έννοια, ο ακόλουθος κατάλογος περιγράφει την αξία κάθε κομματιού, στη θέση on ή στη θέση off και της σχέσης της με τις διαδικασίες του επεξεργαστή:

Overflow

NV = there is no overflow
OV = there is an overflow

Direction

UP = forward
DN = backward

Interrupts

DI = deactivated
EI = activated

Sign

PL = positive
NG = negative

Zero

NZ = it is not zero
ZR = it is zero

Auxiliary Carry

NA = there is no auxiliary carry
AC = there is auxiliary carry

Parity

PO = uneven parity
PE = even parity

Carry

NC = there is no carry
CY = there is carry

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page

System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek