Τα πλεονεκτήματα της οδηγίας assembler, ενεργές λειτουργίες διακοπής συστημάτων που ξέρουν περισσότερο τη λειτουργία του ελέγχου PC σας του υπολογιστή κάνουν το στήριγμα DBR και για να φορτώσουν το στήριγμα DBR στην αρχική θέση του

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

Δεν είναι απαραίτητο να γραφτούν τα σχόλια που πηγαίνουν μετά από "". Μόλις δακτυλογραφηθεί η τελευταία εντολή, το INT 20, < εισάγεται > πιέζεται χωρίς να γράψει τίποτα περισσότερο, για να δει την υπαγόρευση διορθωτών πάλι.

Η τελευταία γραπτή γραμμή δεν είναι κατάλληλα μια οδηγία assembler, αντ' αυτού είναι μια πρόσκληση για μια ενεργό διακοπή συστημάτων, αυτές οι διακοπές εκτός από μας πολλές γραμμές και είναι πολύ χρήσιμη να έχει πρόσβαση στις ενεργές λειτουργίες συστημάτων.

Για να εκτελέσει το πρόγραμμα που γράψαμε, η εντολή "γ" χρησιμοποιείται, και όταν χρησιμοποιούνται θα δούμε ένα μήνυμα που λέει:

"Πρόγραμμα που ολοκληρώνεται κανονικά". Φυσικά με ένα μήνυμα όπως αυτό δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το πρόγραμμα έχει κάνει την προσθήκη, αλλά υπάρχει ένας απλός τρόπος να ελέγξει, με τη χρησιμοποίηση της εντολής "ρ" Debug μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο όλων των καταλόγων του επεξεργαστή, απλά τύπος:

-r <Enter>

Κάθε κατάλογος με την αντίστοιχη πραγματική αξία του θα εμφανιστεί στην οθόνη όπως αυτό:

AX=0006 BX=0004 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0C1B ES=0C1B SS=0C1B CS=0C1B IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
0C1B:010A OF DB

Η δυνατότητα ότι οι κατάλογοι περιέχουν τις διαφορετικές τιμές υπάρχει, αλλά το ΤΣΕΚΟΥΡΙ και BX πρέπει να είναι τα ίδια, δεδομένου ότι είναι αυτοί που τροποποιήσαμε ακριβώς.

Ένας άλλος τρόπος να δουν οι τιμές, ενώ το πρόγραμμα εκτελείται, είναι να χρησιμοποιήσει η διεύθυνση όπου θέλουμε την εκτέλεση για να τελειώσουμε και να παρουσιάσουμε τις τιμές των καταλόγων δεδομένου ότι μια παράμετρος για "το γ", σε αυτήν την περίπτωση αυτό θα ήταν: g108, αυτή η οδηγία εκτελεί το πρόγραμμα, σταματά στα 108 εξετάζει και παρουσιάζει το περιεχόμενο των καταλόγων.

Μια συνέχεια αυτό που συμβαίνει στους καταλόγους μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση της εντολής "τ" (ίχνος), η λειτουργία αυτής της εντολής είναι να εκτελεσθεί η γραμμή από τη γραμμή τι συγκεντρώθηκε, παρουσιάζοντας κάθε φορά που το περιεχόμενο των καταλόγων.

Για να βγείτε διορθώστε τη χρήση η (εγκαταλειμμένη) εντολή του "q".

Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery

Πλεονεκτήματα της assembler

Ο πρώτος λόγος να εργαστεί με την assembler είναι ότι παρέχει την ευκαιρία περισσότερο τη λειτουργία του PC σας, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη του λογισμικού κατά τρόπο συνεπέστερο.

Ο δεύτερος λόγος είναι ο συνολικός έλεγχος του υπολογιστή, τον οποίο μπορείτε να έχετε με τη χρήση της assembler. Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα βασισμένα στη συνέλευση προγράμματα είναι πιό γρήγορα και σε μερικές περιπτώσεις είναι μικρότερα, και έχουν τις μεγαλύτερες περιεκτικότητες από τους αυτούς που δημιουργούνται με άλλες γλώσσες.

Με επιτρέψτε να κρατήσω την υπόσχεσή μου!!

Στο προηγούμενο μέρος αυτού του κεφαλαίου χρησιμοποιούσαμε μερικά instructins για παράδειγμα, για να κάνουμε το στήριγμα DBR και για να φορτώσουμε το στήριγμα DBR στην αρχική θέση της όταν απαιτείται. Πρώτα εξετάζουμε την οδηγία για να κάνουμε το στήριγμα.

C:\>DEBUG  A:\BKDBR.BIN <Enter>
File not found

  1. L  100  2  0  1  <Enter>
  2. R  CX     <Enter>

CX  0000
:     200   <Enter>

  1. W    <Enter>

Writing 00200 bytes

  1. Q  <Enter>

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek