Η εντολή ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την εντολή λ (φορτίο) είναι να φορτώσει το DBR της καθοδηγημένης κίνησης, εντούτοις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους αριθμούς και οι θέσεις της έναρξης και του τελειώματος των τομέων, αυτή η οδηγία θα παρουσιάσουν τρέχουσα αξία του καταλόγου του CX και θα επιτρέψουν σε σας για να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή, που αποκαθιστά το DBR από το εφεδρικό αρχείο

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

Σε αυτό το παράδειγμα αρχίστε από την πρώτη γραμμή. Η εντολή ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ το ΔΟΧΕΊΟ A:\BKDBR. μονογράφει διορθώνει την εντολή με τη δημιουργία ενός αρχείου στο Α: πλαδαρή κίνηση που ονομάζεται ως ΔΟΧΕΊΟ BKDBR. εάν δεν είναι ήδη παρόν εκεί. Ότι γιατί λάβαμε το μήνυμα "αρχείο που δεν βρέθηκε" στην έναρξη.

Στη δεύτερη οδηγία μας λ 100.2.0.1, η εντολή λ (φορτίο) είναι να φορτωθεί το DBR της καθοδηγημένης κίνησης. Μάθετε πώς; Σε αυτήν την οδηγία που ο αριθμός 100 είναι η διεύθυνση του απομονωτή, όπου το DBR θα αποθηκευτεί, επόμενος αριθμός 2 χρησιμοποιείται για την κίνηση C(C:). Οι αριθμοί κίνησης δίνονται ως εξής:

 

   Επιστολή κίνησης

     Αριθμός χρησιμοποιούμενος

           A:
B:
C:
D:
.
.
and so on

               0
1
2
3
.
.
.

 

Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery

Ο επόμενος αριθμός 0 είναι ο αρχικός αριθμός τομέα του αριθμού τομέων που διαβάζονται. Εδώ χρησιμοποιούμε 0 για να διαβάσουμε το 1$ο τομέα DBR του τομέα δηλ.. Ο επόμενος αριθμός που είναι 1 χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τον αριθμό για τους τομείς που διαβάζονται.

Εδώ έχουμε δώσει 1 επειδή θέλουμε μόνο να διαβάσουμε έναν τομέα. Εντούτοις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους αριθμούς και τις θέσεις της έναρξης και του τελειώματος των τομέων σύμφωνα με τις ανάγκες μας στο διαφορετικό τύπο άλλων διαδικασιών. Επομένως θα φορτώσει έναν τομέα κοιτάζοντας επίμονα από το 1$ο τομέα της κίνησης γ: στη θέση 100 μνήμης.

Και η οδηγία ρ CX χρησιμοποιείται για να αλλάξει ή για να καθορίσει το μήκος των στοιχείων που θέλουμε να γράψουμε στο αρχείο ΔΟΧΕΊΩΝ BKDBR.. Αυτή η οδηγία θα παρουσιάσει τρέχουσα αξία του καταλόγου του CX και θα επιτρέψει σε σας για να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή. Δακτυλογραφήσαμε 200 εδώ επειδή η DEBUG εντολή χρησιμοποιεί το δεκαεξαδικό σύστημα και το μέγεθος DBR σε δεκαεξαδικό είναι 200 (η) ψηφιολέξεις που είναι 512 ψηφιολέξεις στο δεκαδικό σύστημα.

Η εντολή W λέει DEBUG για να γράψει τις 200 (η) ψηφιολέξεις από τη θέση 100 στο αρχείο ΔΟΧΕΊΩΝ BKDBR.. Και τελικά χρησιμοποιούμε την οδηγία q για να εγκαταλείψουμε DEBUG και να επιστρέψουμε στην υπαγόρευση DOS.

     Warning!!!                    Warning!!!                          Warning!!!

Αυστηρά συνιστάται να πρέπει να ξέρετε τι και πώς είναι εσείς που κάνετε στη διαδικασία DBR οποιουδήποτε δίσκου. Εάν τυχαία αποθηκεύετε τον παράνομο ή το DBR οποιουδήποτε άλλουδήποτε δίσκου, είναι δυνατό σοι περισσότερες από τις περιπτώσεις ότι τα πλήρη στοιχεία του δίσκου μπορούν να γίνουν απρόσιτα.

όταν δακτυλογραφείτε την πρώτη οδηγία της κωδικοποίησης που είναι:

DEBUG A:\BKDBR.BIN <Enter>

Το αρχείο πρέπει να είναι στη δεδομένη θέση όπου αρχίζετε το DEBUG πρόγραμμα. Τώρα εάν λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "αρχείο που δεν βρίσκεται" πριν από τη DEBUG υπαγόρευση έπειτα αμέσως σταματήστε τη διαδικασία με τη χρησιμοποίηση της εντολής του q (που εγκαταλείπεται). Επειδή σημαίνει ότι το αρχείο ΔΟΧΕΊΩΝ BKDBR. δεν θα μπορούσε ή να ανοίξει από το DEBUG πρόγραμμα να βρεθεί και εάν συνεχίσετε αυτήν την διαδικασία κάποιες πληροφορίες παλιοπραγμάτων θα γραφτούν για DBR και θα καταστήσει το πλήρες χώρισμα απρόσιτο.

Τώρα δείτε τι κάναμε στην κωδικοποίηση των οδηγιών για την αποκατάσταση του DBR από το εφεδρικό αρχείο κάναμε το ονομασμένο ΔΟΧΕΊΟ BKDBR. Οι εντολές DEBUG για να αποκαταστήσουν το στήριγμα είναι οι ακόλουθες:

 
 C:\> DEBUG  A:\BKDBR.BIN <Enter>

  1. W  100  2  0  1  <Enter>
  2. Q  <Enter>

Αυτή η οδηγία θα γράψει 1 τομέα των πληροφοριών από το αρχείο ΔΟΧΕΊΩΝ BKDBR. στην πλαδαρή κίνηση (a:) στη θέση 100 μνήμης στον πρώτο τομέα που είναι τομέας 0 της 2$ας κίνησης που είναι drive(C:).

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek