Αποθηκεύοντας και φορτώνοντας τα προγράμματα που γράφουν τις ψηφιολέξεις 000A, δεν θα φαινόταν πρακτικό να δακτυλογραφηθεί ένα ολόκληρο πρόγραμμα κάθε φορά που απαιτείται, και να αποφευχθεί αυτό είναι δυνατό να αποθηκευτεί ένα πρόγραμμα για το δίσκο, για να λάβει το μήκος ενός προγράμματος που η εντολή "χ" είναι χρησιμοποιημένη τελική διεύθυνση του προγράμματος (10A), και η αρχική διεύθυνση του προγράμματος (100)

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

Αποθήκευση και φόρτωση των προγραμμάτων

Δεν θα φαινόταν πρακτικό να δακτυλογραφηθεί ένα ολόκληρο πρόγραμμα κάθε φορά που απαιτείται, και για να αποφύγει αυτό που είναι δυνατό να αποθηκευτεί ένα πρόγραμμα για το δίσκο, με το τεράστιο πλεονέκτημα ότι με να συγκεντρωθεί ήδη δεν θα είναι απαραίτητο να τρέξει διορθώνει πάλι για να το εκτελέσει.

Τα βήματα για να σώσουν ένα πρόγραμμα ότι αποθηκεύεται ήδη στη μνήμη είναι:

  • Λάβετε το μήκος του προγράμματος αφαιρώντας την τελική διεύθυνση από την αρχική διεύθυνση, φυσικά στο δεκαεξαδικό σύστημα.
  • Δώστε στο πρόγραμμα ένα όνομα και μια επέκταση.
  • Βάλτε το μήκος του προγράμματος για τον κατάλογο του CX.
  • Η διαταγή διορθώνει για να γράψει το πρόγραμμα για το δίσκο.
Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery

Χρησιμοποιώντας το ακόλουθο πρόγραμμα για παράδειγμα, θα έχουμε μια σαφέστερη ιδέα για το πώς να λάβουμε αυτά τα μέτρα. Όταν το πρόγραμμα συγκεντρώνεται τελικά θα εμοίαζε με αυτό:

0C1B:0100 mov ax,0002
0C1B:0103 mov bx,0004
0C1B:0106 add ax,bx
0C1B:0108 int 20
0C1B:010 A
-h 10a 100
020a 000a
-n test.com
-rcx
CX 0000
:000a
-w

Γράφοντας ψηφιολέξεις 000A

Για να λάβει το μήκος ενός προγράμματος η εντολή "χ" χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι θα μας παρουσιάσει την προσθήκη και αφαίρεση δύο αριθμών σε δεκαεξαδικό. Για να λάβουμε το μήκος δικών μας, δίνουμε του ως παραμέτρους την αξία της τελικής διεύθυνσης του προγράμματός μας (10A), και στην αρχική διεύθυνση του προγράμματος (100). Το πρώτο αποτέλεσμα που η εντολή μας παρουσιάζει είναι η προσθήκη των παραμέτρων και το δεύτερο είναι η αφαίρεση.

Η εντολή "ν" επιτρέπει σε μας για να ονομάσει το πρόγραμμα. Η εντολή "rcx" επιτρέπει σε μας για να αλλάξει το περιεχόμενο του καταλόγου του CX στην αξία που λάβαμε από το μέγεθος του αρχείου με "το χ", σε αυτήν την περίπτωση 000a, από το αποτέλεσμα της αφαίρεσης της τελικής διεύθυνσης από την αρχική διεύθυνση.

Τελικά, η εντολή "W" γράφει το πρόγραμμά μας για το δίσκο, προσδιορίζοντας πόσες ψηφιολέξεις έγραψε. Επίσης, για να σώσει σε ένα ήδη φορτωμένο αρχείο δύο βήματα είναι απαραίτητος:

  • Δώστε το όνομα του αρχείου που φορτώνεται.
  • Φορτίο αυτό που χρησιμοποιεί την εντολή "λ" (φορτίο).

Για να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα των ακόλουθων βημάτων, είναι απαραίτητο ότι το ανωτέρω πρόγραμμα δημιουργείται ήδη.

Μέσα Debug γράφουμε τα εξής:

-n test.com
-l
-u 100 109
0C3D:0100 B80200 MOV AX,0002
0C3D:0103 BB0400 MOV BX,0004
0C3D:0106 01D8 ADD AX,BX
0C3D:0108 CD20 INT 20

Η τελευταία εντολή του "u" χρησιμοποιείται για να ελέγξει ότι το πρόγραμμα φορτώθηκε για τη μνήμη. Αυτό που κάνει είναι ότι αποσυνθέτει τον κώδικα και παρουσιάζει ότι αποσύνθεσε. Οι παράμετροι δείχνουν για ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ από όπου και για πού να αποσυνθέσουν. ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ πάντα φορτώνει τα προγράμματα για τη μνήμη στη διεύθυνση 100H, διαφορετικά που υποδεικνύεται.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek