Η αρχιτεκτονική των x86 τμημάτων μνήμης επεξεργαστών για να διαχειριστεί τους καταλόγους εντοπισμού DS, ES, SS και καισίου assembler πληροφοριών ή οδηγίας καταλόγων επεξεργαστών πληροφοριών

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

Τμήματα

Η αρχιτεκτονική των x86 δυνάμεων επεξεργαστών στη χρήση των τμημάτων μνήμης για να διαχειριστεί τις πληροφορίες, το μέγεθος αυτών των τμημάτων είναι 64kb.

Ο λόγος αυτών των τμημάτων είναι ότι, θεωρώντας ότι το μέγιστο μέγεθος ενός αριθμού που ο επεξεργαστής μπορεί να διαχειριστεί δίνεται από μια λέξη 16 μπιτ ή του καταλόγου, δεν θα ήταν δυνατό να προσεγγιστούν περισσότερες από 65536 τοποθεσίες της μνήμης που χρησιμοποιεί μόνο ενός από αυτούς τους καταλόγους, αλλά τώρα, εάν η μνήμη διαιρείται σε ομάδες ή τμήματα, καθεμία 65536 τοποθεσιών, και χρησιμοποιούμε μια διεύθυνση σε έναν αποκλειστικό κατάλογο για να βρούμε κάθε τμήμα, και έπειτα κάνουμε κάθε διεύθυνση μιας συγκεκριμένης αυλάκωσης με δύο καταλόγους, και είναι δυνατό για μας να έχουμε πρόσβαση σε μια ποσότητα 4294967296 ψηφιολέξεων της μνήμης.

Για η assembler είναι σε θέση να διαχειριστεί τα στοιχεία, είναι απαραίτητο ότι κάθε κομμάτι των πληροφοριών ή της οδηγίας βρίσκεται στην περιοχή που αντιστοιχεί στα αντίστοιχα τμήματά της. Η assembler έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες λαμβάνοντας υπόψη τον εντοπισμό του τμήματος, που δίνεται από τους καταλόγους DS, ES, SS και καισίου και μέσα στον κατάλογο η διεύθυνση του διευκρινισμένου κομματιού των πληροφοριών. Είναι λόγω αυτού ότι όταν δημιουργούμε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας Debug για κάθε γραμμή που συγκεντρώνουμε, κάτι παρεμφερή εμφανίζεται:

1CB0:0102 MOV AX,BX

Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery

Όπου ο πρώτος αριθμός, 1CB0, αντιστοιχεί στο τμήμα μνήμης που χρησιμοποιείται, ο δεύτερος αναφέρεται στη διεύθυνση μέσα σε αυτό το τμήμα, και οι οδηγίες που θα αποθηκευτούν από εκείνη την διεύθυνση ακολουθούν.

Η assembler ρυθμίζει το μέγεθος των τμημάτων που παίρνουν ως βάση τον αριθμό ψηφιολέξεων ανάγκες κάθε συγκεντρωμένες οδηγίας, δεδομένου ότι θα ήταν απόβλητα της μνήμης για να χρησιμοποιήσει ολόκληρα τα τμήματα. Παραδείγματος χάριν, εάν ένα πρόγραμμα χρειάζεται μόνο 10kb για να αποθηκεύσει τα στοιχεία, το τμήμα στοιχείων θα είναι μόνο 10kb και όχι 64kb που μπορεί να χειριστεί.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek