Επαναπροσανατολίστε την εισαγωγή < | ο σωλήνας επαναπροσανατολίζει την παραγωγή ενός προγράμματος ή μιας εντολής σε ένα δεύτερο πρόγραμμα ή η εντολή, κατευθύνει την εισαγωγή σε μια εντολή από μια πηγή εκτός από την προεπιλογή

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

<

Κατευθύνει την εισαγωγή σε μια εντολή από μια πηγή εκτός από την προεπιλογή. Η πηγή προεπιλογής συνήθως που είναι το πληκτρολόγιο.

Σύνταξη:

Command < Datasource

Χρησιμοποιείται γενικά στον προγραμματισμό batch. Το καταλάβετε με το παράδειγμα. Η ακόλουθη διαδικασία DEBUG της εντολής χρησιμοποιείται για να κάνει το στήριγμα MBR όπου MBR. το ΔΟΧΕΊΟ είναι το όνομα του εφεδρικού αρχείου που δημιουργείται μετά από αυτήν την εκτέλεση.

debug mbr.bin
A
MOV DX, 6000
MOV ES, DX
XOR BX, BX
MOV DX, 0080
MOV CX, 0001
MOV AX, 0201
INT 13
INT 20
<Enter>(type nothing)
G
R CX
200
W 6000:0000

Q

Data Recovery
Digital Camera Data Recovery File Recovery Software Data Recovery Services Undelete Files
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Files Recovery Pen Drive Data Recovery
Data Recovery Utilities Windows Data Recovery iPod Data Recovery Data Retrieval Software

Σε αυτό με τη βοήθεια του αρχείου δεσμης που κάνουμε δύο αρχεία δεσμης, το ένα που περιέχει την οδηγία εντολής στην έναρξη ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την εντολή και άλλου για να αποθηκεύσει άλλες οδηγίες που θα ταϊστούν στη DEBUG εντολή ως εισαγωγή. Αυτό το αρχείο θα είναι το datasource για το πρώτο αρχείο. Δείτε πώς:

C:\ mbr.bat
Τώρα δείτε τι αυτό το MBR. BAT έχει σε το.

MBR.BAT

DEBUG  mbr.bin  <  ttsource.bat

Και προφανώς το δεύτερο ονομασμένο αρχείο BAT TTSOURCE. θα λειτουργήσει ως datasource για αυτό και θα έχει τις ακόλουθες οδηγίες σε το:

                          TTSOURCE.BAT

A
MOV DX, 6000
MOV ES, DX
XOR BX, BX
MOV DX, 0080
MOV CX, 0001
MOV AX, 0201
INT 13
INT 20
<enter> (Type Nothing)
G

R CX
200
W 6000:0000
Q

|

Ο σωλήνας επαναπροσανατολίζει την παραγωγή ενός προγράμματος ή μιας εντολής σε ένα δεύτερο πρόγραμμα ή μιας εντολής.

Σύνταξη:

Εντολή1 | Εντολή2

Δείτε ένα παράδειγμα ένα μακρύ αρχείο κειμένων:

type file.txt |more

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

 

 

Chapter 8

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Real Estate Noida

Real Estate Noida

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Live Chat Online

Live Chat Online

Link Exchange

Link Exchange

Software Development

Software Development

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek