Έκδοση ATTRIB MS-DOS μόνο ανάγνωσης, αρχείο, σύστημα, και κρυμμένοι πολλαπλάσιοι μπαλαντέρ (? ιδιοτήτων συστημάτων καθορισμένοι και *) πώς να ορίσει τις ιδιότητες που αλλάζουν το τρέχον CD καταλόγου

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

Έκδοση MS-DOS 7.0 (WINDOWS.95)

Στο DOS παρέχονται τα WINDOWS.95 για την οπίσθια συμβατότητα με το DOS και τις εφαρμογές παραθύρων 3.x. Δείτε την εξέλιξη του MS-DOS στα παράθυρα στον ακόλουθο πίνακα:

Έκδοση MS-DOS

Σημειώσεις και σχόλια

MS-DOS 1.0

Πρώτο λειτουργικό σύστημα στο PC της ΙΒΜ το 1981

MS-DOS 1.25

Πλαισιωμένες διπλάσιο αποτυπώσεις υποστήριξης και ζωύφιου δίσκων προστιθέμενες

MS-DOS 2.0

 

Εισαγμένος με το PC/$l*XT το 1983 και την κατοχή της ΙΒΜ της υποστήριξης της ιεραρχικής δομής αρχείων και των σκληρών δίσκων προστιθέμενων.

MS-DOS 2.01

2.0 με τη διεθνή υποστήριξη

MS-DOS 2.11

2.01 με τις αποτυπώσεις ζωύφιου

MS-DOS 2.25

Υποστήριξη για τα εκτεταμένα σύνολα χαρακτήρα

MS-DOS 3.0

Υποστήριξη για τις δισκέτες 1.2MB και τους μεγαλύτερους σκληρούς δίσκους προστιθέμενους

MS-DOS 3.1

Υποστήριξη για τα δίκτυα της Microsoft προστιθέμενα

MS-DOS 3.2

Υποστήριξη για 3,5 ίντσες δίσκων προστιθέμενες

MS-DOS 3.3

Γενικευμένη υποστήριξη σελίδων κώδικα (πηγή)

MS-DOS 4.0

Υποστήριξη για τους λογικούς όγκους μεγαλύτερα έπειτα 32 ΜΒ και το οπτικό κοχύλι

Παράθυρα 1,0

Γραφικό ενδιάμεσο με τον χρήστη για το MS-DOS

Παράθυρα 2,0

Συμβατότητα με OS/2, διευθυντής παρουσίασης

WINDOWS.95

Χρησιμοποιημένη έκδοση 4.00.950

SE των WINDOWS.95

Χρησιμοποιημένη έκδοση 4.00.1111

Παράθυρα 98

Χρησιμοποιημένη έκδοση 4.10.1998

Παράθυρα 98 δεύτερη έκδοση

Χρησιμοποιημένη έκδοση 4.10.2222

Χιλιετία παραθύρων

Χρησιμοποιημένη έκδοση 4.90.3000

WINDOWS NT

Χρησιμοποιημένη έκδοση 4.0

Παράθυρα 2000

Χρησιμοποιημένη έκδοση 5.00.2195

Παράθυρα XP

Χρησιμοποιημένη έκδοση 5.1.2600


Data Recovery
Digital Camera Data Recovery File Recovery Software Data Recovery Services Undelete Files
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Files Recovery Pen Drive Data Recovery
Data Recovery Utilities Windows Data Recovery iPod Data Recovery Data Retrieval Software

Απαραίτητες εντολές

Μάθετε μερικές σημαντικές εντολές που μπορούν να είναι χρήσιμες ενώ προσπαθούμε να ανακτήσουμε τα στοιχεία με τον προγραμματισμό και προγραμματίζουμε μη τις τεχνικές:

ATTRIB

Η εντολή ATTRIB χρησιμοποιείται στην επίδειξη, σύνολο, ή αφαιρεί μια ή περισσότερες από τις τέσσερις ιδιότητες, μόνο ανάγνωσης, το αρχείο, σύστημα, και κρυμμένος που μπορεί να οριστεί στα αρχεία και τους καταλόγους. Χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά για να αφαιρέσει τις μόνο ανάγνωσης, κρυμμένες, και ιδιότητες συστημάτων έτσι ένα αρχείο μπορεί να κινηθεί ή διαγραμμένος ή επίσης να τις θέσει έτσι ώστε δεν μπορεί να είναι.

Σύνταξη:

Για να επιδείξει τις τοποθετήσεις ιδιοτήτων όλων των αρχείων στον τρέχοντα κατάλογο:

ATTRIB

Για να επιδείξει τις ιδιότητες ενός καταλόγου:

ATTRIB directoryname

Για να επιδείξει τις ιδιότητες ενός αρχείου:

ATTRIB filename

Για να θέσει ή να αφαιρέσουν τις ιδιότητες ενός αρχείου ή ενός καταλόγου:

ATTRIB [ + | - R] [ + | - A] [ + | - S] [ + | - H] [directory|filename] [/S]
+ Θέτει μια ιδιότητα, - καθαρίζει μια ιδιότητα.

Ρ

Μόνο ανάγνωσης ιδιότητες αρχείων.

Α

Ιδιότητες αρχείων αρχείων.

Θ*ς

Ιδιότητες αρχείων συστημάτων

Χ

Κρυμμένες ιδιότητες αρχείων.

/ Θ*ς

Αρχεία διαδικασιών σε όλους τους καταλόγους στη διευκρινισμένη πορεία.

Η μόνο ανάγνωσης ιδιότητα επιτρέπει σε ένα αρχείο για να προσεγγιστεί αλλά να μην τροποποιηθεί. Η ιδιότητα συστημάτων είναι κανονικά διατηρημένη για τα αρχεία που είναι απαραίτητα για το DOS ή τα Windows για να φορτώσουν κατάλληλα. Τα αρχεία και οι κατάλογοι με το κρυμμένο σύνολο ιδιοτήτων δεν επιδεικνύονται κανονικά στις λίστες καταλόγου ή τα ανοικτά πλαίσια διαλόγου αρχείων.

Ο συνηθισμένος λόγος για τους κρύβοντας φακέλλους είναι επειδή είναι σημαντικοί στη λειτουργία συστημάτων ή προγράμματος και δεν πρέπει να διαγραφούν ή να κινηθούν σε περιστασιακές καθαρός-επάνω διαδικασίες. Οι κρυμμένοι και φάκελλοι συστημάτων συχνά επίσης θα θέσουν τις μόνο ανάγνωσης ιδιότητες.

Οι πολλαπλάσιες ιδιότητες μπορούν να τεθούν ή να καθαριστούν με το συνδυασμό των διακοπτών, που χωρίζονται από τα διαστήματα. Αν και και τα αρχεία και οι κατάλογοι μπορούν να καθαρίσουν τις ιδιότητες που ορίζονται και χρησιμοποιώντας ATTRIB, υπάρχουν διαφορές με τον τρόπο που συμπεριφέρονται - ο προφανέστερος του οποίου είναι ότι οι μπαλαντέρ (? και *) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επίδειξη ή να αλλάξουν τις ιδιότητες για μια ομάδα αρχείων ενώ οι κατάλογοι πρέπει να ονομαστούν πλήρως. Πρόκειται να ξέρουμε λεπτομερώς για τους μπαλαντέρ και τους συντομότερους δρόμους αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο.

Ο καθορισμός μιας ιδιότητας αρχείων στο σύστημα, που κρύβεται, ή μόνο ανάγνωσης, θα αποτρέψει το αρχείο από τη διαγραφή ή κίνηση χρησιμοποιώντας DEL, ΘΑ ΣΒΉΣΕΙ, ή τις εντολές ΚΊΝΗΣΗΣ αλλά δεν θα προστατεύσει τα αρχεία από DELTREE ή το ΣΧΉΜΑ. Αν και οι μόνο ανάγνωσης ιδιότητες ενός καταλόγου μπορούν να τεθούν, αυτό φαίνεται να εξυπηρετεί λίγο σκοπό.

Αρχικά, η ιδιότητα ισχύει μόνο για τον κατάλογο και όχι τα αρχεία μέσα σε το. Επίσης να θέσει έναν φάκελλο σε μόνο ανάγνωσης δεν το αποτρέπει διαγραφή εντούτοις στον εξερευνητή παραθύρων θα αναγκάσει μια ειδοποίηση προειδοποίησης για να επιδειχθεί προτού να διαγραφεί ο φάκελλος ή να κινηθεί.

Για να επιδείξει τις ιδιότητες ενός αρχείου που ονομάζεται "readme":

ATTRIB readme

Για να ορίσει τις μόνο ανάγνωσης ιδιότητες στο αρχείο "readus.txt", use:

ATTRIB readus.txt +R

Για να αφαιρέσουν το σύστημα και τις κρυμμένες ιδιότητες από "data19.txt":

ATTRIB -S -H data19.txt

Για να κρύψει τον κατάλογο "c:\mynotes"

ATTRIB +H c:\mynotes

Για να κρύψει τα αρχεία, αλλά όχι τους καταλόγους στο γ:

ATTRIB +H c:*.*

CD (or CHDIR)

Αλλάζει (ή επιδεικνύει) τον τρέχοντα κατάλογο στη διευκρινισμένη κίνηση.

Σύνταξη:

Για να επιδείξει τον τρέχοντα κατάλογο:

CD [drive:]

Για να αλλάξει τον τρέχοντα κατάλογο:

CD path

Η πορεία αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο στην πορεία. Κάθε κίνηση έχει το "τρέχοντα κατάλογό τησ" που παραμένει "τρέχων" έως ότου αλλάζουν τον μεταβαλλόμενος έτσι τον τρέχοντα κατάλογο της κίνησης γ: δεν έχει επιπτώσεις στην τρέχουσα θέση καταλόγου οποιασδήποτε άλλησδήποτε κίνησης. Για να αλλάξετε στον τρέχοντα κατάλογο σε μια διαφορετική κίνηση, εισάγετε ακριβώς την επιστολή και την άνω και κάτω τελεία κίνησης.

Εάν η τρέχουσα κίνηση είναι γ:, για να εισαγάγει τον κατάλογο "c:\windows\java"
CD \windows\java

Εάν ο τρέχων κατάλογος είναι ήδη "c:\windows", all that is necessary is:

CD java

Για να αλλάξει τον τρέχοντα κατάλογο "c:\windows\java" to the parent directory "c:\windows":

CD..

Υποθέστε είστε αυτήν την περίοδο στο διευθυντή "c:\windows\java\notes\klip \", τώρα εάν θέλετε άμεσα να πηδήσετε στον κατάλογο παραθύρων, ακριβώς αύξηση τα δύο περισσότερα σημεία (..) εσείς εμείς έκανε στην προηγούμενη περίπτωση, όπως αυτό
CD….

Εάν ο τρέχων κατάλογος στο γ: η κίνηση είναι "c:\windows\notes" και ο τρέχων κατάλογος στο ε: η κίνηση είναι "e:\movie", έπειτα για να αντιγράψει όλα τα αρχεία από "e:\movie" "στα c\windows\notes":

COPY e:*.* c:

Για να αντιγράψει όλα τα αρχεία από "e:\downloads" στον κατάλογο ρίζας του γ:

COPY e:*.* c:\

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Real Estate Noida

Real Estate Noida

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Live Chat Online

Live Chat Online

Link Exchange

Link Exchange

Software Development

Software Development

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek