EXE η εντολή MS-DOS επέκτασης DEL διαγράφει και ΣΒΉΝΕΙ το αρχείο χρησιμοποιώντας το λειτουργικό σύστημα δίσκων της Microsoft

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

Επέκταση EXE

Τα προγράμματα EXE μπορούν να είναι οποιοδήποτε μέγεθος από 200 ψηφιολέξεις 640k στις ψηφιολέξεις. Το PSP πρέπει να είναι οργάνωση από τον προγραμματιστή, όταν συγκεντρώνεται το πρόγραμμα. Ο προγραμματιστής καθορίζει όπου η πρώτη οδηγία είναι στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα EXE χρησιμοποιεί τα χωριστά τμήματα για τα στοιχεία, τον κώδικα και την περιοχή σωρών στη μνήμη.

Από τη σύγκριση των ιδιοτήτων αρχείων EXE και COM, μπορείτε να δείτε ότι είναι δυσκολότερο να συγκεντρωθεί ένα πρόγραμμα EXE από είναι ένα πρόγραμμα COM. Διορθώστε το πρόγραμμα χρησιμότητας σχεδιάστηκε για να εργαστεί μόνο με ένα πρόγραμμα COM με την οργάνωση της περιοχής PSP κάθε φορά που εισάγουμε διορθώνουμε.

Μιά φορά DEBUG, μπορούμε να αρχίσουμε τη συνέλευση ενός προγράμματος στο όφσετ 100 και να μην ενδιαφερθούμε για PSP ή όπου το στοιχείο, ο κώδικας, και ο σωρός βρίσκονται. Είναι δυνατό να εξετάσει ένα πρόγραμμα EXE με DEBUG εάν μετονομάζουμε το πρόγραμμα με μια διαφορετική επέκταση προτού να το φορτώσουμε στη μνήμη.

Αφότου αρχίζει DEBUG, τύπος; για να επιδείξουν έναν κατάλογο εντολών διόρθωσης. Για να πάρετε από DEBUG πρέπει "στο q" και εισάγετε. Για να εκτελέσετε τη DEBUG ρουτίνα πρέπει να κάνετε "το γ" και να εισαγάγετε.

Δείτε ένα παράδειγμα:

DEBUG <return>
D40:00 <return>

Οι πληροφορίες για τους λιμένες υπολογιστών σας θα επιδεικνύονταν εάν οποιοσδήποτε λιμένας είναι απών ή μην αποκριμένος η θέση εκείνου του λιμένα θα παρουσιαστεί ως 00.

Τώρα εισάγετε το q για να επιστρέψετε.

Q <return>

Data Recovery
Digital Camera Data Recovery File Recovery Software Data Recovery Services Undelete Files
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Files Recovery Pen Drive Data Recovery
Data Recovery Utilities Windows Data Recovery iPod Data Recovery Data Retrieval Software

Μιά φορά ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ έχει κληθεί, κάπως ο αινιγματικός "ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την υπαγόρευση", μια παύλα (), επιδεικνύεται. Στην υπαγόρευση, τα εξής "ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ τις εντολέσ" ισχύουν:

Εντολή

Παράμετροι

Δράση

;

Αυτός ο κατάλογος DEBUG εντολών.

Α

[ διεύθυνση ]

Συγκεντρώστε

Γ

κυμανθείτε τη διεύθυνση

Συγκρίνετε

Δ

[ διεύθυνση έναρξης [ διεύθυνση τελών | Σειρά ]] λ

Επιδεικνύει ένα τμήμα της μνήμης. Εξ ορισμού η διεύθυνση έναρξης αντισταθμίζεται 100 του πρώτου ελεύθερου τμήματος της μνήμης, ή αντισταθμισμένα 100 του τμήματος που περιέχει ένα αρχείο που φορτώνεται από DEBUG. Η διεύθυνση τελών προεπιλογής είναι 017F (μια σειρά 128 ψηφιολέξεων).

Ε

διεύθυνση [ κατάλογος ]

Εισάγετε

Φ

κυμανθείτε τον κατάλογο

Γεμίστε

Γ

[ = διεύθυνση ] [ διευθύνσεις ]

Πηγαίνετε

Χ

value1 value2

Δεκαεξαδικό

Ι

Λιμένας

Εισαγωγή

Λ

-

Φορτώνει ένα προηγουμένως "ονομασμένο" (από την εντολή ν) αρχείο στη μνήμη όπου μπορεί να αντιμετωπισθεί/να εκδοθεί.

Λ

Αριθμός

Χρησιμοποιημένος με τις εντολές που δέχονται ένα επιχείρημα "σειράσ" για να δειχτούν διάφορες ψηφιολέξεις. Χαρακτηριστικά χρησιμοποιημένος στα επιχειρήματα όπως: αριθμός λ διευθύνσεων έναρξησ. Εάν πάρει ο αριθμός τη διεύθυνση τελών μετά από το τέλος του τμήματος, κατόπιν ο αριθμός είναι περικογμένος έτσι η διεύθυνση τελών είναι η τελευταία ψηφιολέξη του τμήματος.

Μ

διεύθυνση σειράς

Κίνηση

Ν

[ πορεία ] όνομα αρχείου [ arglist ]

"Ονομάζει" ένα αρχείο για DEBUG. Ένα αρχείο πρέπει "να ονομαστεί" προτού να μπορέσει να φορτωθεί για την εξέταση/την έκδοση.

Ο

ψηφιολέξη λιμένων

Παραγωγή

Π

[ = διεύθυνση ] [ αριθμός ]

Προχωρήστε

Θ*q

 

Η έξοδος ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ.

Ρ

[ κατάλογος ]

Κατάλογος

Θ*ς

κατάλογος σειράς

Αναζήτηση

Τ

[ = διεύθυνση ] [ αξία ]

Ίχνος

Θ*u

[ σειρά ]

Διασκορπισμένος

Θ*Ω

[ διεύθυνση ] [ κίνηση ] [ πρώτος τομέας ] [ αριθμός ]

Γράψτε

XA

[ # σελίδες ]

Διαθέστε την επεκταθείσα μνήμη

XD

[ λαβή ]

απελευθερώστε την επεκταθείσα μνήμη

XM

[ Lpage ] [ Ppage ] [ λαβή ]

Χαρτογραφήστε τις επεκταθείσες σελίδες μνήμης

XS

 

Επιδείξτε την επεκταθείσα θέση μνήμης

DEL (or ERASE)

Διαγράφει τα ονομασμένα αρχεία. DEL και ΣΒΉΝΕΙ είναι συνώνυμο.

Σύνταξη:

Για να διαγράψει ένα αρχείο:

DEL [path] filename [/P]

Filename Όνομα του αρχείου που διαγράφει.

/P Επιβεβαίωση δυνάμεων πρίν διαγράφει κάθε αρχείο.

Για να διαγράψει όλα τα αρχεία σε έναν κατάλογο με την επιβεβαίωση:

DEL path or
DEL path \*.*

Για να διαγράψει όλα τα αρχεία σε έναν κατάλογο χωρίς επιβεβαίωση:

DEL path \?*.*

DEL μόνο δέχεται μια παράμετρο που διευκρινίζει αυτό που είναι να διαγραφεί. Εντούτοις αυτή η παράμετρος μπορεί να γραφτεί χρησιμοποιώντας τους μπαλαντέρ έτσι ώστε τα πολλαπλάσια αρχεία διαγράφονται. Εάν περισσότερες από μια παράμετροι ανιχνεύονται, η εντολή αποβάλλει και ένα μήνυμα λάθους επιδεικνύεται.

DEL θα ερμηνευθεί με ένα μακροχρόνιο όνομα αρχείων με τα διαστήματα ως πολλαπλάσιες παράμετροι, προκαλώντας ένα λάθος. Να εσωκλείσει το μακροχρόνιο όνομα αρχείων με τα διαστήματα στα κόμματα λύνει το πρόβλημα. Δείτε ένα παράδειγμα:

D:\>del note 2.txt
Too many parameters - 2.txt
D:\>del "note 2.txt"
D:\>_

DEL δεν διαγράφει τα αρχεία που θέτουν τις μόνο ανάγνωσης, κρυμμένες, ή/και ιδιότητες συστημάτων. Για να διαγράψει τέτοια αρχεία, κάποιο μπορεί να χρησιμοποιήσει DELTREE ή να τροποποιήσει τις απαραίτητες ιδιότητες με την εντολή ATTRIB.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Real Estate Noida

Real Estate Noida

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Live Chat Online

Live Chat Online

Link Exchange

Link Exchange

Software Development

Software Development

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek