Η δήλωση της int86 λειτουργίας int86x είναι η παραλλαγή της λειτουργίας int86

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


int86 και λειτουργίες int86x

Αυτές οι λειτουργίες είναι το γενικον λογισμικό 8086 διακόπτουν τις διεπαφές που καθορίζονται στους καταλόγους dos.h. τίθενται τις επιθυμητές τιμές και αυτές οι λειτουργίες καλούνται για να επικαλεσθούν το MS-DOS διακόπτουν. Η δήλωση της λειτουργίας int86 είναι η ακόλουθη:

int int86(int intno, union REGS *inregs,
union REGS *outregs);

int86x είναι η παραλλαγή της λειτουργίας int86. Δηλώνεται ως εξής:

int int86x(int intno, union REGS *inregs,
union REGS *outregs, struct SREGS *segregs);

Και οι λειτουργίες int86 και int86x εκτελούν ένα λογισμικό 8086 διακόπτουν διευκρινισμένος από το intno επιχειρήματος ή μπορούμε να πούμε ότι διακόψτε για να παραγάγετε διευκρινίζεται από το intno.

Με τη λειτουργία int86x η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο στην ES και DS και όχι στο καίσιο και το SS έτσι μπορείτε να επικαλεσθείτε ένα λογισμικό 8086 διακόπτετε που παίρνει μια αξία DS διαφορετικού από το τμήμα στοιχείων προεπιλογής ή/και παίρνει ένα επιχείρημα στην ES.
Αυτές οι λειτουργίες αντιγράφουν τις τιμές καταλόγων από τα inregs στους καταλόγους πριν από την εκτέλεση του λογισμικού διακόπτουν. Η λειτουργία int86x αντιγράφει επίσης τα segregs - ds και segregs - τιμές ES στους αντίστοιχους καταλόγους πρίν εκτελεί το λογισμικό διακόπτει. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα επιτρέπει τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τους μακρινούς δείκτες ή ένα μεγάλο πρότυπο μνήμης στοιχείων για να διευκρινίσει ποιο τμήμα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για το λογισμικό διακόπτει.

Οι λειτουργίες αντιγράφουν τις τρέχουσες τιμές καταλόγων στα outregs, η θέση φέρνει τη σημαία στον τομέα x.cflag στα outregs και την αξία του καταλόγου 8086 σημαιών στον τομέα x.flags στα outregs, αφότου διακόπτει το λογισμικό τις επιστροφές. Η λειτουργία int86x αποκαθιστά επίσης DS και θέτει τα segregs - ES και segregs - ds τομείς στις τιμές των αντίστοιχων καταλόγων τμήματος.

Και στις δύο λειτουργίες inregs και outregs μπορεί να δείξει την ίδια δομή και και οι δύο λειτουργίες επιστρέφουν την αξία του ΤΣΕΚΟΥΡΙΟΥ αφότου διακόπτει η ολοκλήρωση του λογισμικού. Εάν φέρτε η σημαία τίθεται, συνήθως δείχνει ότι ένα λάθος έχει εμφανιστεί.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek