Τα στοιχεία ένωσης REGS που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα γ του προγράμματος λειτουργιών int86 και int86x ανιχνεύουν τον κάθε τομέα της δισκέτας και τυπώνουν τη θέση κάθε τομέα στην οθόνη

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Τα στοιχεία ένωσης REGS που χρησιμοποιούνται στο γ, ισοδύναμο με τη Συμβολική γλώσσα (Assembly) ήταν στον πίνακα που δίνεται έπειτα:

δεκαεξάμπιτος

οκτάμπιτος

Γλώσσα γ

Συμβολική γλώσσα (Assembly)

Γλώσσα γ

Συμβολική γλώσσα (Assembly)

inregs.x.ax

ΤΣΕΚΟΥΡΙ

inregs.h.al

Θ*Αλ

 

 

inregs.h.ah

AH

inregs.x.bx

BX

inregs.h.bl

BL

  

  

inregs.h.bh

BH

inregs.x.cx

CX

inregs.h.cl

CL

 

 

inregs.h.ch

CH

inregs.x.dx

DX

inregs.h.dl

DL

 

 

inregs.h.dh

DH

inregs.x.si

Θ*Ση

  

 

inregs.x.di

Θ*Δη

 

 

inregs.x.cflag

ΘΦ

 

 

Δείτε τα παραδείγματα των λειτουργιών int86 και int86x. Το ακόλουθο πρόγραμμα ανιχνεύει τον κάθε τομέα της δισκέτας και τυπώνει τη θέση κάθε τομέα στην οθόνη.

/*Πρόγραμμα για να ανιχνευθεί κάθε τομέας της δισκέτας και να τυπωθεί η θέση */

#include<dos.h>
#include<conio.h>

void main()
{
int head,track,sector,i;
char *buf;

union REGS inregs, outregs;
struct SREGS sregs;
clrscr();

 

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

 


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek