Ο κακός τομέας ανίχνευσε την κακή ανιχνευμένη διαδρομή αστήρικτη διαδρομή ο άκυρος αριθμός τομέων ανιχνευμένη διαιτησία DMA διευθύνσεων στοιχείων ελέγχου σχήματος στη σημάδι ισοπεδώνει της σειράς που το κακά κέντρο ανίχνευσης και ελέγχου/ecc διαβασμένο στο δίσκος κέντρο ανίχνευσης και ελέγχου/διορθωμένο τον ecc ελεγκτή λάθους στοιχείων δεν έχει αποτύχει κανένα μέσο στον ανακριβή τύπο κίνησης κίνησης που αποθηκεύεται στο CMOS

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σε και τις δύο λειτουργίες, το στοιχείο διαβάζεται και γραπτός από τον απομονωτή σε 512 ψηφιολέξεις ανά τομέα που είναι το λογικό μέγεθος του τομέα ενός σκληρού δίσκου και της αξίας που επιστρέφονται και από τις δύο λειτουργίες είναι η αξία του καταλόγου ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ που τίθεται από την κλήση ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ INT 0x13H.

Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής, υψηλή ψηφιολέξη = 0, η οποία σημαίνει την επιτυχή ολοκλήρωση και η χαμηλή ψηφιολέξη περιέχει τον αριθμό τομέων που διαβάζονται, γραπτών ή που ελέγχονται και τα λοιπά.

Αλλά εάν υπάρχει οποιοδήποτε λάθος και η λειτουργία δεν είναι επιτυχής, η αξία της υψηλής ψηφιολέξης θα είναι ένας από τους ακόλουθους κώδικες λάθους που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αξία

Περιγραφή

0x00

Επιτυχής ολοκλήρωση (όχι ένα λάθος!!)

0x01

Κακή εντολή

0x02

Σημάδι διευθύνσεων που δεν βρίσκεται

0x03

Προσπάθεια να γράψει στον γράφω-προστατευμένο δίσκο

0x04

Που δεν βρίσκεται τομέας

0x05

Αναστοιχειοθέτηση αποτυχημένη (σκληρός δίσκος)

0x06

Ο δίσκος άλλαξε από την τελευταία λειτουργία

0x07

Δραστηριότητα παραμέτρου κίνησης αποτυχημένη

0x08

Υπέρβαση πρόσβασης άμεσης μνήμης (DMA)

0x09

Προσπάθεια να εκτελεσθεί το DMA πέρα από το όριο 64K
(λάθος ορίου στοιχείων ή > τομείς 80H)

0x0A

Τομέας που ανιχνεύεται κακός

0x0B

Διαδρομή που ανιχνεύεται κακή

0x0C

Αστήρικτη διαδρομή

0x0D

Ακυρος αριθμός τομέων στο σχήμα (PS/2 σκληρός δίσκος)

0x0E

Σημάδι διευθύνσεων στοιχείων ελέγχου που ανιχνεύεται (σκληρός δίσκος)

0x0F

Η διαιτησία DMA ισοπεδώνει της σειράς (σκληρός δίσκος)

0x10

Κακά κέντρο ανίχνευσης και ελέγχου/ecc σε δίσκο που διαβάζεται

0x11

Κέντρο ανίχνευσης και ελέγχου/διορθωμένο ecc λάθος στοιχείων (όχι ένα λάθος πραγματικά)

0x20

Ο ελεγκτής έχει αποτύχει

0x31

Κανένα μέσο στην κίνηση (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13)

0x32

Ανακριβής τύπος κίνησης που αποθηκεύεται στο CMOS (Compaq)

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek