Πώς να ξέρει τη φυσική σκληρή προδιαγραφή κίνησης αριθμού Drive

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πώς να ξέρει το φυσικό σκληρό αριθμό Drive

Ο φυσικός σκληρός αριθμός κίνησης είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και πρέπει να γραφτεί ακριβή. Η παράνομη προδιαγραφή κίνησης μπορεί να προκαλέσει μια σημαντική απώλεια στοιχείων. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι για τον αριθμό κίνησης κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης στοιχείων ή του προγραμματισμού ανίχνευσης λαθών δίσκων. Πώς να ξέρει την κίνηση ο αριθμός οποιουδήποτε δίσκου με τις διαφορετικές ρυθμίσεις των δίσκων μπορεί να υπολογιστεί από τα παραδείγματα που δίνονται έπειτα.

Σύμφωνα με έναν γενικευμένο μύθο, οι φυσικοί αριθμοί κίνησης παρέχονται σύμφωνα με τη θέση σύνδεσης του δίσκου εντούτοις στα μερικά ή ειδικές περιπτώσεις μπορεί να είναι εξαρτώμενη για τη διαδικασία μποτών του λειτουργικού συστήματός σας ή τις τοποθετήσεις μποτών.

Η γενικευμένη ιδέα για το φυσικό αριθμό κίνησης που παρέχεται από το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ έχει δοθεί εδώ αλλά ακόμα και τότε πρέπει να επιβεβαιώσετε με τη βοήθεια οποιουδήποτε δίσκου το εργαλείο έκδοσης ή με τα προγράμματα που δίνονται στα επόμενα κεφάλαια, για τη διαμόρφωση του δίσκου. Μετά από να είσαι βέβαιος ότι πρέπει να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση για το τρέξιμο τέτοιων προγραμμάτων που μπορούν να αλλοιώσουν ή να βλάψουν τα στοιχεία, εάν χρησιμοποιούνται παράνομα ή στην έλλειψη γνώσης.

Γενικά, εάν οι δύο δίσκοι είναι συνδεμένοι με το σύστημα, κάποιο είναι αρχικός κύριος και άλλος είναι δευτεροβάθμιος κύριος, πρώτη προτεραιότητα θα δοθεί στον αρχικό κύριο (και έπειτα στον αρχικό σκλάβο εάν διαθέσιμος) και έπειτα στο δευτεροβάθμιο κύριο (και έπειτα στο δευτεροβάθμιο σκλάβο εάν διαθέσιμος και τα λοιπά) και το φυσικό αριθμό θα δοθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Υποθέστε ότι το σύστημά σας υποστηρίζει τους μέγιστους τέσσερις σκληρούς δίσκους σε έναν χρόνο. Και οι τέσσερις σκληροί δίσκοι μπορούν να συνδεθούν όπως δίνονται έπειτα:

Αρχικός κύριος

Αρχικός σκλάβος

Δευτεροβάθμιος κύριος

Δευτεροβάθμιος σκλάβος

Τώρα εξετάστε μερικές περιπτώσεις για τον αριθμό κίνησης φυσικών κινήσεων. Εδώ υποθέτω ότι έχετε συνδέσει τους δίσκους με τις κατάλληλες τοποθετήσεις αλτών όπως αναφέρονται από τον κατασκευαστή δίσκων, και στις κατάλληλες master-Slave τοποθετήσεις:

  • Εάν και οι τέσσερις σκληροί δίσκοι συνδέονται με το σύστημα: εάν και οι τέσσερις δίσκοι συνδέονται με το σύστημα οι φυσικοί αριθμοί κίνησης θα είναι οι ακόλουθοι:

Αρχικός/δευτεροβάθμιος (κύριος/σκλάβος)

Θέση

Φυσικοί αριθμός και περιγραφή Drive

Αρχικός κύριος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 80H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται πρώτο σκληρό δίσκο.

Αρχικός σκλάβος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 81H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται δεύτερο σκληρό δίσκο.

Δευτεροβάθμιος κύριος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 82H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται τρίτο σκληρό δίσκο.

Δευτεροβάθμιος σκλάβος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 83H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται τέταρτο σκληρό δίσκο.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek