Διακόψτε 13H (INT 13H), λειτουργίες οδηγών δίσκων ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ ROM

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Αρχικός/δευτεροβάθμιος (κύριος/σκλάβος)

Θέση

Φυσικοί αριθμός και περιγραφή Drive

Αρχικός κύριος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 80H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται πρώτο σκληρό δίσκο.

Αρχικός σκλάβος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 81H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται δεύτερο σκληρό δίσκο.

Δευτεροβάθμιος κύριος

Δίσκος μη παρών

Δευτεροβάθμιος σκλάβος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 82H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται τρίτο σκληρό δίσκο.

  • Εάν δύο σκληροί δίσκοι συνδέονται με το σύστημα: Ομοίως, εάν δύο σκληροί δίσκοι συνδέονται με το σύστημα οι φυσικοί αριθμοί κίνησης θα είναι όπως σύμφωνα με τις προτιμήσεις σύνδεσής τους. Μετά από το παράδειγμα το επεξηγεί:

Αρχικός/δευτεροβάθμιος (κύριος/σκλάβος)

Θέση

Φυσικοί αριθμός και περιγραφή Drive

Αρχικός κύριος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 80H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται πρώτο σκληρό δίσκο.

Αρχικός σκλάβος

Δίσκος μη παρών

Δευτεροβάθμιος κύριος

Δίσκος μη παρών

Δευτεροβάθμιος σκλάβος

Ο δίσκος είναι παρών

Ο φυσικός αριθμός Drive θα είναι 81H. Σε αυτήν την περίπτωση ο σκληρός δίσκος καλείται δεύτερο σκληρό δίσκο.

  • Εάν ο ενιαίος σκληρός δίσκος συνδέεται με το σύστημα: Μην πρέπει να σκεφτείτε, εάν υπάρχει μόνο ένας δίσκος διαθέσιμος, το φυσικό αριθμό κίνησης θα είναι 80H.

Διακόψτε 13H (INT 13H), λειτουργίες οδηγών δίσκων ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ ROM

Η περιγραφή των λειτουργιών INT 13H έχει δοθεί εδώ. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να μαθευτούν με την προσοχή, δεδομένου ότι η κακή χρήση αυτών των λειτουργιών ή η χρήση στην έλλειψη προσοχής ή την έλλειψη γνώσης, μπορεί να προκαλέσει τη μεγάλη απώλεια στοιχείων ή πολλών άλλων προβλημάτων. Εντούτοις εάν χρησιμοποιούνται με έναν κατάλληλο και κατάλληλο τρόπο αυτές οι λειτουργίες βοηθούν να ελαχιστοποιήσουν την κωδικοποίηση του προγράμματός σας και να καταστήσουν τον προγραμματισμό σας απλό και εύκολο καθώς επίσης και.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek