Το INT 13H (0x13) επαναρύθμισε τη λειτουργία 00H συστημάτων δίσκων (0x00)

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 00H (0x00); Σύστημα δίσκων αναστοιχειοθέτησης

Κλήση με AH = 00H
DL = κίνηση
00H-7FH δισκέτα
80χ- FFH σταθερός δίσκος

Επιστρέφει: Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H

Εάν η λειτουργία είναι ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
Φέρτε τη σημαία = θέτει

Σχολιάζει:

Επαναρυθμίστε τον ελεγκτή δίσκων, επαναρυθμίζει τις συνημμένες κινήσεις του. Ο ανάγνωσης-γραφής βραχίονας κινείται προς τον κύλινδρο 0 και προετοιμάζεται για το δίσκο I/O.
Αυτή η λειτουργία πρέπει να κληθεί μετά από μια αποτυχημένη δισκέτα που διαβάζεται, να γράψει, να ελέγξει, ή το αίτημα σχήματος πρίν ξαναδοκιμάζει τη λειτουργία. Εάν η λειτουργία καλείται με μια κίνηση σταθερών δίσκων (δηλ. επιλέγοντας DL = 80H), ο ελεγκτής δισκετών και έπειτα ο ελεγκτής σταθερών δίσκων επαναρυθμίζεται.

INT 13H (0x13)

Function 01H (0x01)  Get disk system status

Κλήση με AH = 01H
DL = κίνηση
00H-7FH δισκέτα
80χ- FFH σταθερός δίσκος

Επιστρέφει: AH = 00H
Θ*Αλ = θέση της προηγούμενης λειτουργίας δίσκων
(Δείτε τον πίνακα που δίνεται πριν για την περιγραφή κωδίκων λάθους και θέσης).

Σχολιάζει:

Επιστρέφει τη θέση της πιό πρόσφατης λειτουργίας δίσκων

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

 


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek