Λειτουργία 02H τομέα του INT 13H (0x13) η διαβασμένη (0x02) γράφει τη λειτουργία 03H τομέα (0x03)

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 02H (0x02); Διαβάστε τον τομέα

Κλήση με: AH = 02H
Θ*Αλ = αριθμός τομέων
CH = κύλινδρος
CL = τομέας
DH = κεφάλι
DL = κίνηση
00H-7FH δισκέτα
80χ- FFH σταθερός δίσκος

ES:BX = τμήμα: όφσετ του απομονωτή

Επιστρέφει: Εάν λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H
Θ*Αλ = αριθμός τομέων που μεταφέρονται

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία διαβάζει έναν ή περισσότερους τομείς από το δίσκο στη μνήμη. Σε σταθερούς δίσκους, ο ανώτερος 2 μπιτ του αριθμού κυλίνδρων 10-κομματιών τοποθετείται στα ανώτερα 2 μπιτ του CL καταλόγων.

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 03H (0x03); Γράψτε τον τομέα

Κλήση με: AH = 03H
Θ*Αλ = αριθμός τομέων
CH = κύλινδρος
CL = τομέας
DH = κεφάλι
DL = κίνηση
00H-7FH δισκέτα
80χ- FFH σταθερός δίσκος
ES:BX = τμήμα: όφσετ του απομονωτή

Επιστρέφει: Εάν λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H
Θ*Αλ = αριθμός τομέων που μεταφέρονται

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία γράφει έναν ή περισσότερους τομείς από τη μνήμη στο δίσκο. Σε σταθερούς δίσκους, ο ανώτερος 2 μπιτ του αριθμού κυλίνδρων 10-κομματιών τοποθετείται στα ανώτερα 2 μπιτ του CL καταλόγων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek