Η λειτουργία 09H INT 13H (0x13) (0x09) μονογράφει τα χαρακτηριστικά σταθερών δίσκων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 09H (0x09) μονογράφει τα χαρακτηριστικά σταθερών δίσκων

Κλήση με: AH = 09H
DL = κίνηση
80χ- FFH σταθερός δίσκος

Στο διάνυσμα PC/$l*XT για το INT 41H πρέπει να δείξει το φραγμό παραμέτρου δίσκων ή, στο PC/kaj PS/2

Το διάνυσμα για το INT 41H πρέπει να δείξει το φραγμό παραμέτρου δίσκων για την κίνηση 0

Το διάνυσμα για το INT 46H πρέπει να δείξει το φραγμό παραμέτρου δίσκων για την κίνηση 1

Επιστρέφει: Εάν λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία μονογράφει τον ελεγκτή σταθερών δίσκων για τις επόμενες I/O διαδικασίες, χρησιμοποιώντας τις τιμές που βρίσκονται στο φραγμό παραμέτρου δίσκων ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ ROM (σ). Η λειτουργία υποστηρίζεται σε σταθερό δίσκο μόνο. Το σχήμα φραγμών παραμέτρου για τους σταθερούς δίσκους PC και PC/$l*XT είναι το ακόλουθο:

Ψηφιολέξη (σ)

Περιεχόμενο

00H-01H

Μέγιστος αριθμός κυλίνδρων

02H

Μέγιστος αριθμός κεφαλιών

03H-04H

Η έναρξη που μειώνεται κύλινδρο γράφει τον τρέχοντα

05H-06H

Η έναρξη γράφει τον προ κύλινδρο αποζημιώσεων

07H

Μέγιστο ecc μήκος έκρηξης

08H

Επιλογή κίνησης

Κομμάτι (σ)

Σημασία (εάν σύνολο)

0 – 2

επιλογή κίνησης

3 – 5

διατηρημένο (0)

6

θέστε εκτός λειτουργίας ecc τις καταχωρήσεις

7

θέστε εκτός λειτουργίας την προσπέλαση στο δίσκο ξαναδοκιμάζει

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek