η λειτουργία διαβάζει έναν τομέα ή τους τομείς από το δίσκο στο σχήμα φραγμών παραμέτρου μνήμης για το PC/kaj PS/2 λειτουργία 0A χ σταθερών δίσκων INT 13H (0x13) (0x0A ή 10) διαβασμένος τον τομέα μακροχρόνιο

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Το σχήμα φραγμών παραμέτρου για το PC/kaj PS/2 σταθεροί δίσκοι είναι το ακόλουθο:

Ψηφιολέξη (σ)

Περιεχόμενο

00H_01H

μέγιστος αριθμός κυλίνδρων

02H

μέγιστος αριθμός κεφαλιών

03H-04H

Διατηρημένος

05H-06H

η έναρξη γράφει τον προ κύλινδρο αποζημιώσεων

07H

μέγιστο ecc μήκος έκρηξης

08H

Επιλογές κίνησης


Κομμάτι (σ)

Σημασία (εάν σύνολο)

0 – 2

μην χρησιμοποιημένος

3

περισσότερα από 8 κεφάλια

4

μην χρησιμοποιημένος

5

χάρτης’ατέλειας κατασκευαστών s παρών
μέγιστος κύλινδρος + 1

6 – 8

διαφορετικός από το μηδέν (10, 01, ή 11) εάν ξαναδοκιμάζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες

09H-0BH

Διατηρημένος

0CH-0DH

προσγειωμένος κύλινδρος ζώνης

0EH

τομέας ανά διαδρομή

0FH

Διατηρημένος


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 0A χ (0x0A ή 10) διαβασμένος τον τομέα μακροχρόνιο

Κλήση με: AH = 0AH
Θ*Αλ = αριθμός τομέων
CH = κύλινδρος
CL = τομέας
DH = κεφάλι
DL = κίνηση
80χ- FFH σταθερός δίσκος
ES: BX = τμήμα: όφσετ του απομονωτή
Returns:If λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H
Θ*Αλ = αριθμός τομέων που μεταφέρονται

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:
Αυτή η λειτουργία διαβάζει έναν τομέα ή τους τομείς από το δίσκο στη μνήμη μαζί με έναν κώδικα κώδικα διόρθωσης λάθους 4 ψηφιολέξεων (ecc) για κάθε τομέα. Αντίθετα από την κανονική διαβασμένη λειτουργία τομέα λειτουργία 02H (INT 13H (0x13)), ecc τα λάθη δεν διορθώνονται αυτόματα. Οι πολυ μεταφορές τομέα ολοκληρώνονται μετά από οποιοδήποτε τομέα με ένα διαβασμένο λάθος.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek