Η λειτουργία γράφει τους τομείς από τη μνήμη στη λειτουργία δίσκων INT 13H (0x13) 0BH (0x0B ή 11) γράφουν τον τομέα που υποστηρίζεται πολύ στη λειτουργία σταθερών δίσκων μόνο 0CH (0x0C ή 12) επιδιώκουν

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται σε σταθερούς δίσκους μόνο. Τα ανώτερα 2 μπιτ του αριθμού κυλίνδρων 10-κομματιών τοποθετούνται στα ανώτερα 2 μπιτ του CL καταλόγων.

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 0BH (0x0B ή 11) γράφουν τον τομέα μακροχρόνιο

Κλήση with:AH = 0BH
Θ*Αλ = αριθμός τομέων
CH = κύλινδρος
CL = τομέας
DH = κεφάλι
DL = κίνηση
80χ- FFH σταθερός δίσκος
ES: BX = τμήμα: όφσετ του απομονωτή

 

Returns:If λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H
Θ*Αλ = αριθμός τομέων που μεταφέρονται

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία γράφει έναν τομέα (σ) από τη μνήμη στο δίσκο. Η αξία κάθε τομέα των στοιχείων πρέπει να ακολουθηθεί από ecc 4-ψηφιολέξεών της τον κώδικα. Τα ανώτερα 2 μπιτ του αριθμού κυλίνδρων 10-κομματιών τοποθετούνται στα ανώτερα 2 μπιτ του CL καταλόγων. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται σε σταθερούς δίσκους μόνο.

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 0CH (0x0C ή 12) επιδιώκουν

Κλήση with:AH = 0CH
CH = χαμηλότερα 8 μπιτ του κυλίνδρου
CL = ανώτερα 2 μπιτ του κυλίνδρου στα κομμάτια 6-7
DH = κεφάλι
DL = κίνηση
80χ- FFH σταθερός δίσκος

Returns:If λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία τοποθετεί τα ανάγνωση-γραφής κεφάλια δίσκων στο διευκρινισμένο κύλινδρο χωρίς μεταφορά οποιωνδήποτε στοιχείων. Τα ανώτερα 2 μπιτ του αριθμού κυλίνδρων τοποθετούνται στα ανώτερα 2 μπιτ του CL καταλόγων. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται σε σταθερούς δίσκους μόνο.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek