η λειτουργία αναγκάζει τον προσαρμοστή σταθερών δίσκων για να επαναρυθμιστεί για τη διευκρινισμένη κίνηση που τοποθετεί τον ανάγνωση-γραφής βραχίονα στον κύλινδρο 0, και επιστρέφει τη λειτουργία 11H θέσης INT 13H της κίνησης (0x13) (0x11 ή 17) επαναρυθμίζει την κίνηση 12H (0x12 ή 18) το RAM ελεγκτών διαγνωστικό

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 11H (0x11 ή 17) επαναρυθμίζει την κίνηση

Κλήση with:AH = 11H
DL = κίνηση
80χ- FFH σταθερός δίσκος

Returns:If λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία αναγκάζει τον προσαρμοστή σταθερών δίσκων για να επαναρυθμιστεί για τη διευκρινισμένη κίνηση, που τοποθετεί τον ανάγνωση-γραφής βραχίονα στον κύλινδρο 0, και τις επιστροφές η θέση της κίνησης. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται σε σταθερούς δίσκους μόνο.

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 12H (0x12 ή 18) RAM ελεγκτών διαγνωστικό

Κλήση with:AH = 12H

Returns:If λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία αναγκάζει τον προσαρμοστή σταθερών δίσκων για να πραγματοποιήσει μια ενσωματωμένη διαγνωστική δοκιμή στον εσωτερικό απομονωτή τομέα της, δείχνοντας εάν τη δοκιμή από η επιστρεφόμενη θέση πέρασε.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

 


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek