Λειτουργία 15H INT 13H (0x13) (0x15 ή 21) παίρνει τις επιστροφές λειτουργίας τύπων δίσκων ένας κώδικας που δείχνει τον τύπο πλαδαρού σταθερού δίσκου που παραπέμπεται από τη διευκρινισμένη λειτουργία 16H κώδικα κίνησης (0x16 ή 22) παίρνει την επιστροφής θέση λειτουργίας θέσης αλλαγής δίσκων της ένδειξης γραμμών αλλαγής

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 15H (0x15 ή 21) παίρνει τον τύπο δίσκων

Κλήση με: AH = 15H
DL = κίνηση
00H-7FH δισκέτα
80χ- FFH σταθερός δίσκος

Returns:If λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = κώδικας τύπων κίνησης

00H εάν καμία κίνηση παρούσα
01H εάν κίνηση δισκετών χωρίς υποστήριξη αλλαγή-γραμμών
02H εάν κίνηση δισκετών με την υποστήριξη αλλαγή-γραμμών
03H εάν σταθερός δίσκος


Και, εάν σταθερός δίσκος (AH = 03H)
CX: DX = αριθμός τομέων των 512-ψηφιολέξεων

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:
Αυτή η λειτουργία επιστρέφει έναν κώδικα που δείχνει τον τύπο πλαδαρού ή σταθερού δίσκου που παραπέμπεται από το διευκρινισμένο κώδικα κίνησης.

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 16H (0x16 ή 22) παίρνει τη θέση αλλαγής δίσκων

Κλήση με: AH = 16H
DL = κίνηση
00H-7FH δισκέτα

Returns:If τη γραμμή αλλαγής ανενεργό και ο δίσκος δεν έχουν αλλάξει
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H

Εάν τη γραμμή αλλαγής ενεργό και ο δίσκος μπορεί να είχαν αλλάξει
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = 06H

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία επιστρέφει τη θέση της γραμμής αλλαγής, δείχνοντας εάν ο δίσκος στην κίνηση μπορεί να είχε αντικατασταθεί από την τελευταία πρόσβαση δίσκων. Εάν αυτή η λειτουργία επιστρέφει με φέρτε το σύνολο σημαιών, το δίσκο δεν έχουν αλλάξει απαραιτήτως και η γραμμή αλλαγής μπορεί να ενεργοποιηθεί με απλά να ξεκλειδώσει και να κλειδώσει την πόρτα κίνησης δίσκων χωρίς αφαίρεση της δισκέτας.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek