Η λειτουργία επιλέγει τα χαρακτηριστικά μέσων για τη διευκρινισμένη κίνηση επομένως η δισκέτα Α πρέπει να είναι παρούσα στη λειτουργία 17H κίνησης INT 13H (0x13) (0x17 ή 23) καθορισμένη λειτουργία 18H τύπων δίσκων (0x18 ή 24) καθορισμένος τύπος μέσων για το σχήμα

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 17H (0x17 ή 23) καθορισμένος τύπος δίσκων

Κλήση με: AH = 17H
Θ*Αλ = κώδικας τύπων δισκετών

Αξία

Περιγραφή

00H

Μην χρησιμοποιημένος

01H

320/360 Δισκέτα KB στην κίνηση 360 KB

02H

320/360 Δισκέτα KB σε 1,2 ΜΒ κίνησης

03H

Δισκέτα 1,2 ΜΒ σε 1,2 ΜΒ κίνησης

04H

720 Δισκέτα KB στην κίνηση 720 KB

SL = κίνηση
00H-7FH δισκέτα

Επιστρέφει: Εάν λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία επιλέγει έναν τύπο δισκετών για τη διευκρινισμένη κίνηση.

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 18H (0x18 ή 24) καθορισμένος τύπος μέσων για το σχήμα

Κλήση με: AH = 18H
CH = αριθμός κυλίνδρων
CL = τομέας ανά διαδρομή
DL = κίνηση
00H-7FH δισκέτα

Επιστρέφει: Εάν λειτουργία επιτυχής
Φέρτε τη σημαία = καθαρίζει
AH = 00H
ES: Θ*Δη = τμήμα: όφσετ του πίνακα παραμέτρου δίσκων για τον τύπο μέσων

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Φέρτε τη σημαία = θέτει
AH = θέση

Σχολιάζει:
Αυτή η λειτουργία επιλέγει τα χαρακτηριστικά μέσων για τη διευκρινισμένη κίνηση επομένως η δισκέτα Α πρέπει να είναι παρούσα στην κίνηση.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek