η λειτουργία κινεί τον ανάγνωση-γραφής βραχίονα προς μια λειτουργία 19H διαδρομής INT 13H (0x13) (0x19 ή 25) λειτουργία κεφαλιών πάρκων 1AH (0x1A ή 26) η λειτουργία κίνησης σχήματος ESDI μονογράφουν τους τομείς διευθύνσεων διαδρομής τομέα των δίσκων σε μια κίνηση που συνδέεται με τον προσαρμοστή Drive σταθερών δίσκων ESDI

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 19H (0x19 ή 25) κεφάλια πάρκων

Call with: AH = 19H
DL = drive
80H-FFH fixed disk

Returns: Εάν λειτουργία επιτυχής
Carry flag = clear
AH = 00H

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Carry flag = set
AH = status

Σχολιάζει:
Αυτή η λειτουργία κινεί τον ανάγνωση-γραφής βραχίονα προς μια διαδρομή που δεν χρησιμοποιείται για την αποθήκευση στοιχείων, έτσι ώστε τα στοιχεία δεν θα βλαφθούν όταν κλείνεται η κίνηση.

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 1AH (0x1A ή 26) κίνηση σχήματος ESDI

Call with: AH = 1AH
AL = Relative Block Address (RBA)
defect table count
0, if no RBA table
>0, if RBA table used
CL = format modifier bits

Κομμάτι (σ)

Σημασία (εάν σύνολο)

0

Αγνοήστε τον αρχικό χάρτη ατέλειας

1

Αγνοήστε το δευτεροβάθμιο χάρτη ατέλειας

2

Ενημερώστε το δευτεροβάθμιο χάρτη ατέλειας

3

Εκτελέστε την εκτεταμένη ανάλυση επιφάνειας

4

Παράγετε περιοδικό διακόπτει

5-7

Διατηρημένος (πρέπει να είναι 0)

DL = drive
80H-FFH fixed disk
ES: BX = segment: offset of RBA table

Returns: Εάν λειτουργία επιτυχής
Carry flag = clear
AH = 00H

Εάν λειτουργία ανεπιτυχής
Carry flag = set
AH = status (see INT 13H Function 01H)

Σχολιάζει:
Αυτή η λειτουργία μονογράφει τους τομείς διευθύνσεων τομέα και διαδρομής των δίσκων σε μια κίνηση που συνδέεται με τον προσαρμοστή Drive σταθερών δίσκων ESDI.

Η λειτουργία αυτής της λειτουργίας καλείται χαμηλό σχήμα επιπέδων και προετοιμάζει το δίσκο για τις φυσικές ανάγνωσεις-γραφής διαδικασίες στο επίπεδο τομέα. Η κίνηση πρέπει να χωριστεί στη συνέχεια με την εντολή FDISK και να της δοθεί έπειτα ένα σχήμα υψηλού επιπέδου με την εντολή ΣΧΉΜΑΤΟΣ για να εγκαταστήσει ένα σύστημα αρχείων.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

 

 

Chapter 9


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

 

Chapter 10


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek