Το πρόγραμμα για να διαβαστούν οι διαδρομές μιας δισκέτας γράφει το περιεχόμενο στο διευκρινισμένο έλεγχο αρχείων εάν η κίνηση είναι Αναμένει ή να μην πάρει το όνομα αρχείων για να αποθηκεύσει τα στοιχεία των τομέων του δίσκου

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* Πρόγραμμα για να διαβαστούν 4 διαδρομές (0 ..1 ..2 και 3) μιας δισκέτας και να γράψουν το περιεχόμενο στο διευκρινισμένο αρχείο */

#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include<conio.h>

void main(void)
{
int head,track;
int result,i,sector;
char filename[80];
char *buffer;
struct diskinfo_t dinfo;
static char dbuf[512];

FILE *tt;
clrscr();

/// Ο έλεγχος εάν η κίνηση είναι Αναμένει ή όχι \\\

if(!(biosdisk(4,0,0,0,0,1,buffer) & 0x02))
{
printf(" Οδηγήστε το Α: Να μην αναμείνει:\nΔίσκος ενθέτων στο Drive Α: και πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο\n");
getch();
}

/* Πάρτε το όνομα αρχείων για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία των τομέων του δίσκου */
printf("\nΕισάγετε το όνομα αρχείων προορισμού με την πλήρη πορεία για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία \n\n >");
gets(filename);

if((tt= fopen(filename, "wb"))==NULL)
{
printf("Δεν θα μπορούσε να ανοίξει το αρχείο!!!");
getch();
}
for(track=0;track<4;track++)
{
for(head=0; head<=1;head++)
{
for(sector=1;sector<=18;sector++)
{
dinfo.drive = 0; /* αριθμός κίνησης για το Α: */
dinfo.head = head; /* επικεφαλής αριθμός δίσκων */
dinfo.track = track; /*αριθμός διαδρομής */
dinfo.sector = sector; /* αριθμός τομέα*/
dinfo.nsectors = 1; /* αρίθμηση τομέα */
dinfo.buffer = dbuf; /* απομονωτής στοιχείων */

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek