Χειριμένος τις μεγάλες λειτουργίες σκληρών δίσκων INT 13H, η διεπαφή INT 13H υποστηρίζει πολλές διαφορετικές εντολές όπως η ανάγνωση, γράφοντας, σχηματοποιώντας και ελέγχοντας κ.λπ. που μπορεί να δοθεί στο ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ, το οποίο τους μεταφέρει έπειτα προς το σκληρό δίσκο. Δεδομένου ότι έχει χρησιμοποιηθεί από το DOS για πολύ, INT13H είναι τα πρότυπα για πολλά έτη

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κεφάλαιο – 9

Διαχειριζόμενοι μεγάλοι σκληροί δίσκοι

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, συζητήσαμε τις λειτουργίες ον-δίσκων και η χρήση διακόπτει για να έχει πρόσβαση στα φυσικά μέσα των σκληρών δίσκων. Χρησιμοποιήσαμε τις λειτουργίες INT 13H για να έχουμε πρόσβαση εκεί στους σκληρούς δίσκους.

Η διεπαφή INT 13H υποστηρίζει πολλές διαφορετικές εντολές όπως η ανάγνωση, γράφοντας, σχηματοποιώντας και ελέγχοντας κ.λπ. που μπορεί να δοθεί στο ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ, το οποίο τις μεταφέρει έπειτα προς το σκληρό δίσκο. Δεδομένου ότι έχει χρησιμοποιηθεί από το DOS για πολύ, INT13H είναι τα πρότυπα για πολλά έτη.

Το INT 13H διαθέτει 24 μπιτ για την προδιαγραφή της γεωμετρίας της κίνησης και απαιτεί το πρόγραμμα επίκλησης για να είναι γνωστές οι συγκεκριμένες παράμετροι του σκληρού δίσκου, και να παρασχεθεί το ακριβής κεφάλι, ο κύλινδρος και ο τομέας απευθύνοντας στις ρουτίνες για να επιτρέψει την πρόσβαση δίσκων.

Το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ χρησιμοποιεί τη γεωμετρία για το σκληρό δίσκο όπως ιδρύεται στο πρόγραμμα οργάνωσης ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ. Τα 24 μπιτ, που διατίθενται από τη διεπαφή INT 13H για την προδιαγραφή της γεωμετρίας κίνησης χωρίζονται ως εξής:

  • 10 μπιτ για τον αριθμό κυλίνδρων. Κατά συνέπεια το μέγιστο όριο των συνολικών κυλίνδρων μπορεί να είναι μέχρι 1.024 κύλινδροι.
  • 8 μπιτ για τον επικεφαλής αριθμό. Κατά συνέπεια το μέγιστο όριο των συνολικών κεφαλιών είναι μέχρι 256.
  • 6 μπιτ για τον αριθμό τομέα. Κατά συνέπεια ένα μέγιστο σύνολο των τομέων μπορεί να είναι μέχρι 63 τομείς .

Κατά συνέπεια οι μέγιστοι τομείς που υποστηρίζονται από αυτήν την προσέγγιση μπορούν να είναι μέχρι, 1024 * 256 * 63 = 16515072.

Αυτό σημαίνει ότι η διεπαφή INT13H μπορεί να υποστηρίξει τους δίσκους που περιέχουν μέχρι περίπου 16,5 εκατομμύριο τομείς, το οποίο σε 512 ψηφιολέξεις ανά τομέα οδηγεί ένα μέγιστο 8,46 ΜΒ. Αυτός είναι ακριβώς εγώ θέλει να εξηγήσει. Κατά συνέπεια με τη χρησιμοποίηση όλου αυτού του λειτουργιών ή INT 13H, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στους δίσκους μέχρι 8,46 ΜΒ μόνο.

Γίαυτό, τα τελευταία χρόνια ότι οι περιορισμοί αυτής της παλαιάς διεπαφής το έχουν αναγκάσει για να εγκαταλειφθούν υπέρ ενός νέου τρόπου τους σκληρούς δίσκους, όπως περιγράφεται έπειτα σε αυτό το κεφάλαιο.

Καταρχήν, με επιτρέψτε να σας πω μια ιστορία!

Ένδεκα έτη πριν, όταν ήμουν στα έβδομα πρότυπα, στο σχολείο μου, άκουσα για το σκληρό δίσκο με την ικανότητα 42 ΜΒ, ίσως ήταν ωδα- L42 της ΙΒΜ. Ήταν πραγματικά δύσκολο για με και τους φίλους μου να φανταστούν μια τέτοια μεγάλη ικανότητα του σκληρού δίσκου, ο οποίος χρόνος.

Η μεθοδολογία INT 13H αναπτύχθηκε περίπου είκοσι έτη πριν από σήμερα. Μπορείτε τώρα να καταλάβετε ότι ένας σκληρός δίσκος 8 ΜΒ ήταν πολύ μεγαλύτερος για να χωρέσει ακόμη και στα όνειρα σε εκείνη την ηλικία. Αλλά σήμερα, εάν μιλάμε για έναν σκληρό δίσκο 8 ΜΒ σε οποιουσδήποτε χρήστες προσωπικών υπολογιστών, δεν μπορεί να επιθυμήσει να τον χρησιμοποιήσει που λέει τον μικρό στην ικανότητα αποθήκευσης.

Αυτό είναι ο λόγος ότι η διεπαφή INT 13H έχει έρθει τελικά στο τέλος της χρησιμότητάς της στα σύγχρονα συστήματα. Το INT 13H χρησιμοποίησε 24 μπιτ για να διαθέσει τη γεωμετρία δίσκων και δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να επεκταθεί η υπάρχουσα διεπαφή ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ INT 13H επειδή εάν έγινε, πολλά παλαιότερα υλικό και λογισμικό θα σταματούσε, και μπορείτε να καταλάβετε ότι η σημερινή αγορά υπολογιστών δεν μπορεί ποτέ να αντέξει μια τέτοια μεγάλη αλλαγή με τα εκατομμύρια των παλαιότερων προϊόντων λογισμικού και υλικού για να σταματήσει.

Λαμβάνοντας αυτόν τον όρο υπόψη, το INT 13H έχει αντικατασταθεί με μια νεώτερη διεπαφή αποκαλούμενη επεκτάσεις INT 13H. Εντούτοις το INT 13H μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί από το DOS και μερικά άλλα παλαιότερα λειτουργικά συστήματα και για άλλους λόγους συμβατότητας.

Η νέα διεπαφή INT 13H χρησιμοποιεί 64 μπιτ αντί 24 μπιτ για την εξέταση και επιτρέπει ένα μέγιστο σκληρό μέγεθος κίνησης 9,4 * 1021 ψηφιολέξεων που είναι στην πραγματικότητα 9,4 τρισεκατομμύριο gigabytes ή 9400000000000 gigabytes. Ελπίζω ότι τώρα είμαστε χαλαρωμένοι για κάποιο χρόνο έως ότου σπάζουν αυτό το όριο.

Μερικές σημαντικές λειτουργίες της επέκτασης για Interrupt 13H έχουν περιγραφεί έπειτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτών λειτουργία στον προγραμματισμό με τον ίδιο τρόπο όπως χρησιμοποιούσατε τις λειτουργίες του INT 13H. Αυτό είναι επίσης ένας λόγος ότι αυτές οι λειτουργίες καλούνται επεκτάσεις του INT 13H.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

Previous page

Chapter 8


page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek